Promotorzy: Piotr Kopszak

Józef Brandt uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich malarzy batalistów.

Naukę rozpoczął w Warszawie pod okiem Juliusza Kossaka.

Mieszkał i tworzył poza krajem, ale zawsze podkreślał swoją polskość, a obrazy podpisywał często „Józef Brandt z Warszawy”.

Konie w galopie, rozpędzone bryki, wyjazdy na polowania i powroty z łowów. Kozacy w stepie, malownicze ataki husarii.

Zwiady, czaty i bitwy – to najczęstsze motywy twórczości Józefa Brandta. Ruch, zgiełk i pozorny chaos.

Elegancka, złotobrązowa i ciepła kolorystyka łagodząca drapieżność ekspresji.

Obrazy Brandta są jak utwór filmowy – tyle w nich akcji!

Są też jak dzieło muzyczne, bo oglądając je… „zda się słychać jęki, rżenie i tętent koni, huk strzelby, wrzaski bojowe” – jak pisał wielki admirator twórczości malarza Henryk Sienkiewicz.

Przejdź do wpisu o artyście w Legendach Polskiego Jeździectwa (kliknij)

Spot promocyjny wystawy pt. “Józef Brandt 1841–1915”. Muzeum Narodowe, Warszawa – 2018 r.

Powiązane materiały w Polskiej Cyfrowej Bibliotece Jeździeckiej:


Wybrane prace: