Promotorzy:

Urodził się 3 stycznia 1949 w Olsztynie.

Artysta plastyk, absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Uprawia malarstwo sztalugowe, ale również zajmuje się projektowaniem architektonicznym, konserwacją architektury zabytkowej i założeń ogrodowych.
Od 1980 roku zajmuje się odbudową i utrzymaniem zabytkowego zespołu dworskiego w Tułowicach, za którą to pracę otrzymał Nagrodę I Stopnia Ministra Kultury i Sztuki w 1998 roku oraz najbardziej prestiżową nagrodę europejską w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego – Medal Europa Nostra w 1999 roku.

Dziedzictwo kulturowe polskiego dworu i tradycja ziemiańska jest głównym tematem zainteresowań kolekcjonerskich Andrzeja Novák-Zemplińskiego, głównie na rzecz wyposażenia zabytkowych wnętrz tułowickiego dworu, ale szczególną częścią tych zbiorów jest unikalna kolekcja dworskich pojazdów konnych, uprzęży i akcesoriów zaprzęgowych.

Jednym z tematów bogatej twórczości ANZ były portrety janowskich arabów, malowanych na specjalne zamówienia ich nowych właścicieli. Sam ogier Bask doczekał się trzech portretów tego artysty.

Przejdź do wpisu o artyście w Legendach Polskiego Jeździectwa (kliknij)

“Ogier Ofir”

Andrzej Novak-Zempliński – Legendy Polskiego Jeździectwa


Powiązane materiały w Polskiej Cyfrowej Bibliotece Jeździeckiej:


Wybrane prace: