• Muzeum Narodowe w Warszawie

    Po lewej: Józef Brandt – “Alarm” (przed 1895).

  • Muzeum Narodowego w Krakowie

    Józef Chełmoński – “Czwórka” (1881).

  • Zakład Narodowy im. Ossolińskich

HIPPIKA / MUZEA ŚWIATA