Przemówienie wygłoszone przez Jerzego Sawkę w czasie trwania Gali Derby 2023, w Warszawie.