Wpisy


Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Współczesne zagadnienia polskiej hodowli koni
Autor: Witold Pruski, Jan Grabowski
Liczba stron: 80
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naczelnej Organizacji Związków Hodowców Koni
Data publikacji: 1937

Opublikowano dzięki uprzejmości spadkobierców autora.

Referaty, wygłoszone przez inż. Witolda Pruskiego i inż. Jana Grabowskiego na Zjeździe prezesów związków oraz działaczy hodowlanych w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych dn. 5 marca 1937 r.

Witold Pruski – Rozwój hodowli koni w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu – s. 5
Jan Grabowski – Potrzeby polskiej hodowli koni – s. 51W związku z objętością dokumentu, mogą wystąpić problemy z jego przeglądaniem na urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony).