Wpisy

Tytuł: Biografia Majora Hubala
Autor: Andrzej Dyszyński
Liczba stron: 10
Data publikacji: 2021

Opracowanie Andrzeja Dyszyńskiego poświęcone osobie Henryka Dobrzańskiego – żołnierza, kawalerzysty i olimpijczyka.

Źródło: Księga pamiątkowa z budowy pomnika w hołdzie majorowi Hubalowi Henrykowi Dobrzańskiemu w Dobrej (2021) – Robert Antoń

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Tytuł: Hubal Dobrzańscy
Autor: Robert Antoń
Liczba stron: 20
Data publikacji: 2021

Wspomnienia Pani Ewy Zarzyckiej o rodzie Dobrzańskich, opracowane przez Roberta Antonia.

Źródło: Księga pamiątkowa z budowy pomnika w hołdzie majorowi Hubalowi Henrykowi Dobrzańskiemu w Dobrej (2021) – Robert Antoń

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Tytuł: Ród Dobrzańskich – w danych wiekach
Autor: Robert Antoń
Liczba stron: 22,5
Data publikacji: 2021

Opracowanie Roberta Antonia poświęcone rodzinie Dobrzańskich i ich związkowi z wsią Dobra.

Źródło: Księga pamiątkowa z budowy pomnika w hołdzie majorowi Hubalowi Henrykowi Dobrzańskiemu w Dobrej (2021) – Robert Antoń

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Tytuł: Dobra – dzieje od 1402 roku
Autor: Robert Antoń
Liczba stron: 4,5
Data publikacji: 2021

Opracowanie Roberta Antonia poświęcone wsi Dobra, znajdującej się w dolinie Sanu, na obrzeżu Gór Czarnych.

Źródło: Księga pamiątkowa z budowy pomnika w hołdzie majorowi Hubalowi Henrykowi Dobrzańskiemu w Dobrej (2021) – Robert Antoń


Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Księga pamiątkowa z budowy pomnika w hołdzie majorowi Hubalowi Henrykowi Dobrzańskiemu w Dobrej
Autor: Robert Antoń
Liczba stron: 168
Wydawca: Wydawnictwo Ruthenus
Data publikacji: Dobra, 2021

ISBN:  978-83-7530-727-6

Opracowanie poświęcone projektowi uczczenia pamięci postaci Majora Henryka Dobrzańskiego “Hubala”.

Spis treści (przesunięcie +4)

Zamiast wstępu – s. 7

I Przeszłość

Inspiracje i źródła do projektu – s. 13
Dobra – dzieje od 1402 roku – s. 25
Ród Dobrzańskich – w dawnych wiekach – s. 21
Hubal Dobrzańscy – fragmenty wspomnień o dziejach rodu – s. 45
Biografia Majora Hubala – s. 65

II Teraźniejszość

Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Dobrej – s. 75
Projekt i jego cele edukacyjne – s. 85
Realizacja projektu – s. 87
Współpraca ze Stowarzyszeniem “Hubalowa Rodzina” – s. 95
Narodowy Patronat Prezydenta RP – s. 97
Honorowy Patronat – Marszałka Województwa Podkarpackiego – s. 101
Patronaty medialne – s. 103
Uroczyste odsłonięcie pomnika w Dobrej – s. 105
Lista darczyńców i wolontariuszy projektu – s. 115
Podsumowanie i zakończenie projektu – s. 117
Relacja fotograficzna z przebiegu uroczystości odsłonięcia pomnika – s. 121
Bibliografia – s. 159Odznaczony Odznaką Honorową — „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”

Z zawodu lekarz weterynarii. Urodził się 5 lipca 1963 roku w Rymanowie. W roku 1982 ukończył sanockie I Liceum Ogólnokształcące im. KEN. W 1992 roku ukończył studia na Wydziale Weterynarii Akademii Rolniczej w Lublinie.

Od 1991 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Przedsiębiorstwa LOG-SERVICE Sp. z o.o. w Sanoku, wykonującego kontrakty usługowe w Niemczech.

Od roku 2004 pracuje w Inspekcji Weterynaryjnej. W roku 2010 ukończył studia specjalizacyjne z zakresu epizootiologii oraz administracji weterynaryjnej.

Z zamiłowania jest historykiem i genealogiem, zajmującym się tymi dziedzinami od kilkudziesięciu lat, ale bliską jest mu również psychologia i socjologia społeczna, a także geopolityka współczesnego świata.

W Jego dorobku publicystycznym, upominającego się o pamięć zasłużonych a zapomnianych, jest wiele pozycji, m. in.: „Wzgórze w Zboiskach” praca zbiorowa pod red. J. Wilusza, 2001, „Stefan Kątski (1898-1978). Historia nieznanego artysty”, prac. zbiorowa pod red. R. Antonia, Sanok 2019, „Księga Pamiątkowa z budowy pomnika w Hołdzie Majorowi „Hubalowi” Henrykowi Dobrzańskiemu w Dobrej”, Dobra 2021, „Ród Kąckich vel Kątskich z Kątów, h. Brochwicz. Przyczynek do dziejów rodów rycerskich Małopolski. Studium historyczno-genealogiczne od poł. XIV wieku”, Krosno 2021, „Skarby Wawelskie w Kandzie w latach 1940-1960. Zarys problematyki w świetle dokumentów Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie”, Krosno 2021, Dr Oskar Schmidt (1902-1976). Sanocki Król Gumy, Krosno 2021, Józef Agaton Morawski (18931969). Mowy Sejmowe, Krosno 2022, Mecenat dawnych właścicieli Radzynia Podlaskiego a rozwój centrum kulturalnego na Podlasiu w połowie XVIII wieku. Materiały konferencyjne. Radzyń Podlaski 2019 (redakcja i współautor), Krosno 2023, „Olga Didur-Wiktorowa (1900-1963). Zakochana primadonna”, Krosno 2023 oraz kilkadziesiąt artykułów prasowych z zakresu biografistyki.

W przygotowaniu wydawniczym są prace pt. Anna Potocka z Działyńskich (1846-1926). Dobroczynność owinięta godnością oraz Biografie Ziemi Sanockiej.

Publikacje w opracowaniu do PCBJ:

  • „Stefan Kątski (1898-1978). Historia nieznanego artysty”, prac. zbiorowa pod red. R. Antonia, Sanok 2019,
  • „Księga Pamiątkowa z budowy pomnika w Hołdzie Majorowi „Hubalowi” Henrykowi Dobrzańskiemu w Dobrej”, Dobra 2021,
  • „Ród Kąckich vel Kątskich z Kątów, h. Brochwicz. Przyczynek do dziejów rodów rycerskich Małopolski. Studium historyczno-genealogiczne od poł. XIV wieku”, Krosno 2021,
  • „Skarby Wawelskie w Kandzie w latach 1940-1960. Zarys problematyki w świetle dokumentów Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie”, Krosno 2021,
  • „Dr Oskar Schmidt (1902-1976). Sanocki Król Gumy”, Krosno 2021,
  • „Józef Agaton Morawski (1893-1969). Mowy Sejmowe”, Krosno 2022,
  • „Mecenat dawnych właścicieli Radzynia Podlaskiego a rozwój centrum kulturalnego na Podlasiu w połowie XVIII wieku. Materiały konferencyjne. Radzyń Podlaski 2019 (redakcja i współautor), Krosno 2023,
  • „Olga Didur-Wiktorowa (1900-1963). Zakochana primadonna”, Krosno 2023

Publikacje w PCBJ: