Wpisy


Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Charakterystyka państwowej stadniny w Janowie Podlaskim
Autor: Andrzej Krzyształowicz
Liczba stron: 126
Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
Data publikacji: Kraków, 1948

ISBN:  –

Opracowanie Andrzeja Krzyształowicza poświęcone Państwowej Stadninie Koni w Janowie Podlaskim, z uwzględnieniem szczegółowej charakterystyki materiału hodowlanego, pokroju oraz historycznego rysu jej rozwoju.

Spis treści (przesunięcie +6):

I. Zagadnienia, materiał i metoda – s. 1

II. Historia rozwoju stadniny i jej kierunku hodowlanego – s. 2
1. Okres 1817-1915 r – s. 2
2. Okres 1919-1937 r – s. 2

III. Opis stadniny – s. 21
1. Położenie, warunki klimatyczne i glebowe oraz wielkość obszaru – s. 21
2. Stajnie i okólniki – s. 25
a) Stajnie – s. 25
b) Okólniki – s. 29
3. Administracja i personel – s. 29

IV. Wychów i pielęgnacja młodzieży od urodzenia aż do początku użytkowania hodowlanego, łącznie z treningiem – s. 30

V. Rozwój młodzieży – s. 34

VI. Żywienie, użytkowanie i pielęgnacja koni dorosłych – s. 44

VII. Procedura hodowlana – s. 46

VIII. Stan liczebny koni i ich pochodzenie – s. 47

IX. Analiza pokroju klaczy zarodowych – s. 50
1. Płeć i wiek – s. 50
2. Maść – s. 51
3. Wymiary ciała – s. 52
a) Głowa i szyja – s. 52
b) Tułów – s. 61
c) Kończyny – s. 79
4. Zmienność cech – s. 86
5. Liczbowe określenie typu wzorcowego janowskich klaczy czystej krwi arabskiej- s. 88
6. Analiza typów – s. 90
7. Spotykane wady i szczególne zalety – s. 95

X. Akcja i temperament – s. 96

XI. Kierunek hodowlany – s. 97

XII. Metody hodowlane – s. 100

XIII. Wpływ stadniny w Janowie Podlaskim na hodowlę koni w Polsce – s. 100

XIV. Zestawienie wynik w – s. 102

Literatura – s. 105

Streszczenie angielskie – s. 107

Objaśnienie tablic – s. 110W związku z objętością dokumentu, mogą wystąpić problemy z jego przeglądaniem na urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony).

Tytuł: Historia stadniny koni w Janowie Podlaskim w latach 1939—1967
Autor: Andrzej Krzyształowicz
Liczba stron: 12
Data publikacji: 1967

Historia SK Janów Podlaski oczami jej wieloletniego dyrektora – Andrzeja Krzyształowicza.

Źródło: Koń Polski Nr 2, 1967 rok.

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Polska Hodowla koni czystej krwi arabskiej 1918-1939
Autor: Roman Pankiewicz
Liczba stron: 230
Wydawca: Petroniusz Frejlich
Data publikacji: Warszawa, 2002

ISBN:  83-917418-0-X

Dzieło wielkiej wartości historyczno-dydaktycznej zawierające wiadomości o polskiej hodowli koni czystej krwi arabskiej w latach 1918-1939.

Spis treści (przesunięcie +2):

Słowo wstępne – s. 4
Od autora – s. 7

Biała Cerkiew – s. 10
Sławuta – s. 12
Jarczowce – s. 16
PSK Janów Podlaski – s. 19
Gumniska – s. 61
Pełkinie – s. 97
Dzierzbice – s. 111
Bronice – s. 113
Beheń i Deraźne – s. 117
Mordy – s. 127
Breniów – s. 129
Niskołyzy – s. 135
Rentwiny – s. 141
Ujazd – s. 145
Bezmiechowa – s. 159
Prussy – s. 163
Dobużek – s. 167
Wysuczka – s. 173
Widze Łowczyńskie – s. 177
Opłytna – s. 181
Perespa – s. 185
Wodzisław – s. 187
Mirki – s. 191
Kraśnica – s. 195
Zabawa – s. 203
Ornatowice – s. 205

Zakończenie – s. 209
Literatura i źródła – s. 213
Napa Polski okresu międzywojennego – s. 214
Indeks ogierów – s. 217
Tabele – s. 218
Wykaz fotografii – s. 226

Opublikowano za zgodą spadkobierców autora i dzięki uprzejmości Pana Petroniusza Frejlicha.W związku z objętością dokumentu, mogą wystąpić problemy z jego przeglądaniem na urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony).

Opublikowano dzięki uprzejmości autora.

Tytuł: Z końmi miedzy frontami
Autor: Ehrenfried Brandts
Liczba stron: 166
Wydawnictwo: Logos Press
Data publikacji: 2008

SPIS TREŚCI NA STR. 166

Przemyślenia Ehrenfrieda Brandts`a na temat losu Polskich Państwowych Stadnin Koni i Stada Ogierów w Drogomyślu podczas niemieckiej okupacji.

Książka ta jest owocem wytrwałych poszukiwań materiałów, wieloletnich rozmów, zestawienia faktów jak i powrotów do krainy dzieciństwa autora. Ehrenfried Brands, tym samym czyni hołd swoim rodzicom, zwłaszcza drogiemu ojcu, któremu krwiożercza machina wojenna odebrała życie. Zaś wszystkim ofiarowany został rzetelny, panoramiczny obraz losów ludzi i koni usiłujących przetrwać pomiędzy dwoma frontami wojennej pożogi.”

ks. Karol Macura, pastor parafii ewangelickiej w Drogomyślu

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Dwa wieki polskiej hodowli koni arabskich (1778-1978) i jej sukcesy na świecie
Autor: Witold Pruski
Liczba stron: 400
Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
Data publikacji: Warszawa, 1983

ISBN: 8309003889

Książka ta ma za zadanie zobrazowanie szerokim rzeszom naszego społeczeństwa ogromnych zasług polskich rolników i hodowców na polu stworzenia i udoskonalenia w ciągu ostatnich 200 lat polskiej odmiany koni arabskich.

Opublikowano dzięki uprzejmości wydawcy.W związku z objętością dokumentu, mogą wystąpić problemy z jego przeglądaniem na urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony).

Tytuł: Rok 1939 w janowskiej stadninie
Autor: Andrzej Krzyształowicz
Liczba stron: 8
Data publikacji: 2007

Wspomnienia naocznego świadka i uczestnika tragicznych wydarzeń września 1939 roku. Andrzej Krzyształowicz opisuje wysiłki załogi, stadniny janowskiej dla ratowania powierzonych im koni.

Opublikowano dzięki uprzejmości spadkobierców autora.

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.