Wpisy

Doktor Nauk humanistycznych, pracownik Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania badawcze: historia Kozaczyzny zaporoskiej w XVI-XVII wieku, historia Hetmanatu kozackiego (1648-1709) w tym historia polityczna, wojskowa i społeczna, historia Ukrainy w XVI-XVII wieku, historia wojskowości nowożytnej (ze szczególnym uwzględnieniem staropolskiej sztuki wojennej, kozackiej wojskowości i historii wojen w XVII wieku), historia stosunków polsko-moskiewskich i kozacko-moskiewskich w XVII wieku.

———————————————————————–

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

1. Listy hetmańskie rodu Potockich Tom 2 Korespondencja Stanisława Rewery Potockiego Hetman Polny Koronny 1652-1654 Hetman Wielki Koronny 1654-1667

2. Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646-1655. Część 2, Listy

3. Korespondencja wojskowa hetmana Janusz Radziwiłła w latach 1646-1655. Część 1, Diariusz kancelaryjny 1649-1653

4. Od ugody hadziackiej do Cudnowa. Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658-1660

Artykuły:

  1. Elity kozackie na Ukrainie w drugiej połowie XVII w. – powstanie, rozwój i wpływ na ich funkcjonowanie społeczeństwa staropolskiego, w: Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. 5, Społeczeństwo a elity, pod red. I. Dackiej-Górzyńskiej, A. Karpińskiego, Warszawa 2018, s. 209-238.

Publikacje w PCBJ:

Tytuł: Jan Sobieski. Lew Lechistanu
Autor: Piotr Kroll
Liczba stron: 7
Data publikacji: 2019

Opracowanie autorstwa dr Piotra Krolla poświęcone osobie Jana III Sobieskiego.

Źródło: Polscy bogowie wojny. Najwspanialsi dowódcy w dziejach (2019)

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.