Wpisy

Historyk sportu, naukowiec i wykładowca akademicki. Pracownik Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.


Publikacje w PCBJ: