Wpisy

Adres: Rynek 1, 42-600 Tarnowskie Góry
Strona: http://muzeumtg.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/muzeumtg

Muzeum w Tarnowskich Górach rozpoczęło swoją działalność w 1958 roku. Idea utworzenia miejskiego muzeum pojawiła się jednak dużo wcześniej. Jego zalążkiem miał być zbiór zabytkowych monet, przekazany tutejszemu magistratowi przez jednego z mieszkańców Tarnowskich Gór w 1886 roku. Trudno ustalić dalsze losy zaginionej kolekcji numizmatów: wiadomo, że w 1900 roku zbiór liczył 382 obiekty, a jego przejęciem zainteresowane było wrocławskie Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności.

Do koncepcji miejskiego muzeum powrócono w okresie międzywojennym. Z myślą o przyszłej instytucji zabezpieczono m.in. monety i dokumenty, wydobyte w 1927 roku z gałki wieży tarnogórskiego kościoła św. św. Piotra i Pawła. W kolejnej dekadzie, wraz z pojawieniem się planów turystycznego udostępnienia fragmentów tarnogórskich podziemi, rozpoczęto akcję gromadzenia zbiorów dla planowego muzeum. Fryderyk Antes, ówczesny burmistrz Tarnowskich Gór, wystąpił wtedy do władz państwowych o zgodę na utworzenie placówki. Starania te zostały jednak przerwane wybuchem drugiej wojny światowej.

Inicjatywę udało się sfinalizować dopiero w latach 50. minionego stulecia dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, a dokładnie założonego w 1954 roku Stowarzyszenia Miłośników Historii i Zabytków Ziemi Tarnogórskiej (obecnie Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej). Pierwsze ekspozycje nowego muzeum otwarto we wrześniu 1958 roku w uratowanej kamienicy przy rynku, zwanej domem Sedlaczka. Z początkiem kolejnego roku muzeum stało się oddziałem Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, natomiast od lipca było administrowane przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowskich Górach. W 1990 roku Muzeum w Tarnowskich Górach przekształcono w samodzielną instytucję kultury, prowadzoną przez Gminę Tarnowskie Góry.

Publikacje:

Opracowania:

Wybrane eksponaty:


Adres: aleja “Solidarności” 62, 00-240 Warszawa
Strona: www.muzn.pl
Facebook: www.facebook.com/MuzeumNiepodleglosci

Muzeum Niepodległości powstało 30 stycznia 1990 r. jako Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych. Główna siedziba nowej placówki została ustanowiona przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, gdzie poprzednio mieściło się Muzeum Lenina (1955-1989). Magazyny zbiorów, działy historyczne oraz biblioteka mieściły się w pawilonie w pobliżu Zamku Ujazdowskiego. Pawilon ten został odebrany Muzeum Niepodległości przez MKiS i przekazany na siedzibę Ośrodka Dokumentacji Zabytków (w 1991 i 1993 r.). Muzeum Niepodległości objęło też dwa oddziały: Muzeum X Pawilonu C.W. oraz Muzeum Więzienia Pawiak. W 1991 r. placówka uzyskała nową nazwę, która obowiązuje nadal.

W 1992 r. Muzeum Niepodległości uzyskało status Narodowej Instytucji Kultury. W latach 1990-2008 placówka zorganizowała ponad 200 wystaw, które zwiedziło blisko 2 mln widzów. Muzeum Niepodległości prowadzi od początku urozmaiconą, intensywną działalność edukacyjną (lekcje muzealne, konkursy, seanse filmowe, spektakle teatralne, odczyty i sesje popularnonaukowe), artystyczno-kulturalną (koncerty, programy słowno-muzyczne), popularyzatorską (spotkania autorskie, promocje książek) i wydawniczą. Siedem wystaw zostało nagrodzonych lub wyróżnionych w dorocznych konkursach na „Muzealne wydarzenie roku”.

Od 1 stycznia 1999 r. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, jej organizatorem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Galeria:


Adres: al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa
Strona: www.muzeumwp.pl
Facebook: www.facebook.com/MuzeumWP

Muzeum Wojska Polskiego to powszechnie znana placówka muzealna, która gromadzi, opracowuje naukowo i eksponuje muzealia wojskowo- historyczne. Muzeum powstało 22 kwietnia 1920 roku, dekretem Naczelnego Wodza, Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Jego organizatorem i pierwszym dyrektorem był płk Bronisław Gembarzewski.

W chwili obecnej w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego znajduje się ponad 300 tys. eksponatów. Zbiory wciąż powiększają się o nowe zakupy oraz liczne dary. Zgromadzone eksponaty prezentowane są salach ekspozycji stałej i na licznych wystawach czasowych.

Publikacje:

Galeria:


Adres: 05-660 Warka, ul. Pułaskiego 24
Strona: www.muzeumpulaski.pl
Facebook: www.facebook.com/muzeumpulaski/

Misją Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest kultywowanie pamięci i ochrona materialnego dziedzictwa po polsko-amerykańskim bohaterze Kazimierzu Pułaskim, polskim wychodźstwie, szczególnie do USA oraz ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego ziemi grójeckiej i Warki; zaspokajanie potrzeb poznawczych i edukacyjnych społeczeństwa, w tym szczególnie budowanie postaw patriotycznych, budzenie poczucia więzi z innymi, z którymi wiąże nas wspólna historia.

Poznasz tam nie tylko losy słynnego Kazimierza, ale także innych wielkich Polaków, którzy emigrowali do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Swoisty geniusz loci przyciąga tam gości z Polski i zagranicy każdego dnia.

Publikacje:

Opracowania:

Galeria:


Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, które od 1 stycznia 2018 r. jest odziałem Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, działa na terenie Łazienek Królewskich w tzw. Koszarach Kantonistów, zbudowanych w latach 1826-1828, oraz w pochodzących z lat 1825-1826 Stajniach Kubickiego.

Zajmuje się ono popularyzacją wiedzy związanej z narodową tradycją łowiectwa i jeździectwa, hodowlą koni na ziemiach polskich, a także tematyką przyrodniczą.


Publikacje:

Opracowania:


WIRTUALNY SPACER

POWOZOWANIA im. ZBIGNIEWA PRUS-NIEWIADOMSKIEGO

Kliknij aby zwiedzić

WIRTUALNY SPACER

MUZEUM ŁOWIECTWA I JEŹDZIECTWA
WARSZAWA

Kliknij aby zwiedzić

Wystawa “Hippiatricus i jego pacjenci”, przybliżająca dzieje warszawskiego szkolnictwa weterynaryjnego z lat 1824-1939. Prezentowane są tam sylwetki osób zasłużonych dla polskiej weterynarii, w tym stołecznych lekarzy koni, oraz tajniki ich pracy.
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie 4 kwietnia 2017.
Wystawa “Virtuti Militari” poświęcona najwyższemu i najstarszemu polskiemu odznaczeniu bojowemu. Prezentowana była w Muzeum Łazienki Królewskie od 17 września do 11 grudnia 2019 r. Dzieje ustanowionego przez króla Stanisława Augusta orderu to zarazem opowieść o dramatycznych losach Rzeczypospolitej.
Pierwsza ekspozycja, która w tak przekrojowy sposób ukazuje historię polskich orderów i odznaczeń od XVIII wieku do współczesności. Wystawę można było oglądać od 9 listopada 2018 r. do 3 lutego 2019 r.

Adres: ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów
Strona: www.muzeum.rzeszow.pl/pl/
Facebook: www.facebook.com/muzeumokregowerzeszow/?fref=ts

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie zostało powołane w 1935 roku jako Muzeum Regionalne przez grupę pasjonatów. Było instytucją społeczną i znajdowało się od 1940 roku w kamieniczce w Rynku.

Po 1945 roku instytucja funkcjonowała jako Muzeum Miasta Rzeszowa, a od 1951 roku pod nazwą Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

Po drugiej wojnie światowej nastąpił rozwój miasta i jednocześnie naszej instytucji. W początku lat 50 – tych popijarski klasztor został przeznaczony na stałą siedzibę Muzeum, gdzie do dzisiaj działamy.

Historyczna siedziba z cennymi, barokowymi polichromiami w krużgankach parteru z pierwszej połowy XVIII wieku i unikatowym zespołem malowideł z końca XVII stulecia w refektarzu klasztornym i niegdysiejszej aptece nadaje specyficzną atmosferę.

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, która gromadzi zbiory w zakresie: archeologii, etnografii, sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego oraz dokumentację dotyczącą życia politycznego, społecznego i gospodarczego miasta Rzeszowa i województwa podkarpackiego.

Wybrane eksponaty:

Adres: ul. Tadeusza Regera 6, 43-400 Cieszyn
Strona: www.muzeumcieszyn.pl/
Facebook: www.facebook.com/msc.muzeumslaskacieszynskiego

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie to jedno z najstarszych muzeów publicznych w Europie Środkowej i najstarsze muzeum publiczne w Polsce, założone przez ks. Leopolda Jana Szersznika w roku 1802.

Publikacje:

Opracowania:

Wybrane eksponaty:

Odlew rzeźby Józefa Piłsudskiego 1935 r, na podstawie modelu gipsowego Jana Raszki. Wykonane za zgodą Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Odlewy: https://hvh.cz/.
MC/S/04789 – Jan Raszka, „Piłsudski na koniu – projekt pomnika”, po 1935 r., gips, wys.: 42 cm, szer: 43 cm, głęb.: 14 cm
Na podstawie modelu gipsowego rzeźby Jana Raszki w 2001 roku został stworzony pomnik Marszałka Piłsudskiego na Placu Litewskim w Lublinie.
MC/S/06301 – Tadeusz Ajdukiewicz, „Koń”, koniec XIX w., olej, płótno, wys.: 83 cm, szer: 97 cm
Leon Kossak, “Spacer Konny“, 1856 r.
MC/S/04017 – Heinrich Gottfried Wilda, “Cesarz Franciszek Józef I na koniu“, 1900 r., akwarela na papierze
Juliusz Kossak, “Koń osiodłany stojący przy żłobie”, ok. 1855 r.
Leon Kossak, “Biwak nocny”, 1853 r.
MC/S/00206 – Heinrich Gottfried Wilda, “Pod zamkiem w Cieszynie”,
1905 r., akwarela na papierze, wys.: 25 cm, szer: 35 cm
MC/S/05731 – „Zdobywanie sztandaru na bitwie”, XIX w., Austria, litografia barwna na papierze, wys.: 20,5 cm, szer: 26 cm
MC/S/04998 – Albert Henry Payne, „Napoleon I und sein Führer. Napoleon III”, lata 80. XIX w., Lipsk, staloryt na papierze, wys.: 22 cm, szer: 28 cm,
MC/S/06250 – Karl Adolf Heinrich Hess, „Koń Napoleona”, 1809, Wiedeń, akwaforta na papierze, wys.: 34 cm, szer: 45 cm,
MC/S/06251 – “Szkielet konia”, XIX w., miedzioryt na papierze, wys.: 32 cm, szer: 40 cm.
MC/S/03394 – Anton Zampis, “Arcyksiążę Albrecht Fryderyk Rudolf na koniu w czasie manewrów“, 1878 r., litografia na papierze, wys.: 81 cm, szer: 62 cm,
MC/S/01999 – “Siodło damskie“, XVIII w., skóra, płótno, metal, wys.: 52 cm, szer: 56 cm
Jan Raszka, “Model posągu konnego arcyksięcia Eugeniusza Habsburga”, 1898

Wszystkie zdjęcia opublikowano dzięki uprzejmości Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

Adres: ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska
Strona: www.muzeumbiala.pl
Facebook: https://www.facebook.com/muzeumbiala/

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Fot. R. Staniszewski.

Siedziba Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej od 1983 r. mieści się w obiektach będących częścią zespołu pałacowo-parkowego Radziwiłłów. Całość założenia powstająca przez ponad sto lat (1622-1736) składała się z pałacu (rozebranego jako ruina w 1883 r.), kaplicy pałacowej z 1628 r., trzech oficyn ujmujących jeden z największych dziedzińców pałacowych Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wieży, bramy wjazdowej oraz otaczających cały zespół ziemnych obwarowań obronnych systemu staroholenderskiego.

Budynek główny Muzeum stanowi XVIII-wieczna wieża i brama wjazdowa wraz z ćwierćkolistym tunelowym łącznikiem zwanym „szyją”, w których obecnie mieszczą się ekspozycje stałe poświęcone zagadnieniom związanym z archeologią, historią miasta i rodu bialskich Radziwiłłów, kulturą ludową Południowego Podlasia oraz wystawy trzech sztandarowych kolekcji bialskiego Muzeum: „Konie, jeźdźcy i zaprzęgi” – malarstwo XIX i pocz. XX w. podejmujące temat konia, „Ikona Święta Tajemnica” oraz „Ogrody. Twórczość Bazylego Albiczuka”.

Wybrane eksponaty:

Adres: pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
Strona: http://muzeum.bytom.pl/
Cyfrowe zbiory: https://muzeum.bytom.pl/?page_id=740
Facebook: www.facebook.com/pages/Muzeum-Górnośląskie-w-Bytomiu

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zostało założone w 1910, zatem od ponad stu lat gromadzi i udostępnia zwiedzającym eksponaty archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, dokumenty historyczne oraz dzieła sztuki.

Zbiory poszczególnych działów należą do najliczniejszych nie tylko na Śląsku, ale i w kraju.

Siedziba Muzeum mieści się w modernistycznym gmachu przy pl. Jana III Sobieskiego 2  i  przy ul. Wojciecha Korfantego 34 w dawnej siedzibie starostwa powiatowego w  eklektycznym budynku z końca XIX wieku.

Interdyscyplinarny charakter zbiorów i bardzo ciekawe kolekcje wyróżniają  placówkę na muzealnej mapie Polski.

Wybrane eksponaty:

Adres: 4435 Old Frankfort Pike, Lexington, KY 40510 USA
Strona: https://www.headley-whitney.org/
Cyfrowe zbiory: https://www.headley-whitney.org/collections
Facebook: https://www.facebook.com/headleywhitney

Muzeum Sztuki Headley-Whitney zostało założone w 1968 roku przez projektanta biżuterii George’a Headleya i jego żonę Barbarę Whitney.

George W. Headley III (1908-1985) urodził się w Lynchburgu w Wirginii w 1908 roku w zamożnej rodzinie. Od najmłodszych lat był uzdolniony artystycznie. Headley studiował sztukę w Art Student’s League w Nowym Jorku i l’Ecole des Beaux-Arts w Paryżu. Później pracował jako projektant z nowojorskim jubilerem Paulem Flato w latach 30. XX wieku. W latach czterdziestych Headley otworzył swój własny butik z biżuterią w Kalifornijskim hotelu Bel-Air. Jego księgi rachunkowe pokazują, że projektował dla wielu hollywoodzkich elit i ich żon, w tym Douglasa Fairbanksa, Gary’ego Coopera, braci Marx, Vincenta Minelli, Judy Garland, Joan Crawford i Fanny Brice.

Po prawie dziesięciu latach sukcesów na Zachodnim Wybrzeżu, Headley wrócił na swoją rodzinną farmę La Belle w Lexington i kontynuował karierę projektując biżuterię i bibeloty. Bibelots (wymawiane „bib-loh”) to francuski termin oznaczający mały, ozdobny, dekoracyjny przedmiot.

W 1960 Headley poślubił Barbarę Whitney Henry Peck (zm. 1982), siostrę znanego rasowego jeźdźca Corneliusa Vanderbilta Whitneya (1899-1992) i córkę rzeźbiarki Gertrude Vanderbilt Whitney (zm. 1942), założycielki nowojorskiego Whitney Museum of American Art.

W 1968 roku Headley otworzył swoje charakterystyczny muzeum na malowniczym terenie La Belle Farm.

Kompleks muzealny został ukończony w latach 70. XX wieku. Główny budynek został rozbudowany w 2009 roku w celu zwiększenia powierzchni ekspozycyjnej.

Muzeum organizuje liczne wystawy światowej klasy artystów. Niedawno gościł Andre Patera, wybitnego Wizjonera Sztuki Polskiej Cyfrowej Biblioteki Jeździeckiej

Publikacje:

Galeria: