Wpisy

Tytuł: Zakręt na torze
Autor: Jerzy Budny
Liczba stron: 10
Data publikacji: 2009

Artykuł Jerzego Budnego poświęcony zagadnieniu organizacji wyścigów konnych w Polsce.

Źródło: Hodowca i Jeździec Nr 2 (21), 2009 r

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Jerzy Budny (ur. 27 czerwca 1942 w Piasecznicy, pow. Sochaczew), absolwent Wydziału Zootechnicznego SGGW (1966), specjalizacja hodowla koni.

Po odbyciu stażu w SK Rzeczna w roku 1967 rozpoczął pracę w Wydziale Hodowli Koni początkowo Zjednoczenia Hodowli Zwierząt Zarodowych, a następnie, w miarę reorganizacji jednostek nadzorujących hodowlę, w Zjednoczeniu Hodowli i Obrotu Zwierzętami, Krajowym Zrzeszeniu PP Hodowli i Obrotu Zwierzętami i S-ce Polhoz.

Po włączeniu jednostek hodowli zarodowej do zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 1992 został kierownikiem Sekcji Gospodarowania Zasobem Hodowli Zwierząt w O/T AWRSP w Warszawie, do którego włączono gospodarstwa hodowlane na terenie całego kraju. Po likwidacji od 1 stycznia 1994 Państwowych Torów Wyścigów Konnych i przejęciu przez AWRSP majątku zlikwidowanego przedsiębiorstwa objął funkcję tymczasowego zarządcy z zadaniem restrukturyzacji i dostosowania wyścigów do nowych wymogów prawnych. Po utworzeniu S-ki Służewiec Tory Wyścigów Konnych w latach 1994-1996 był jednoosobowo prezesem Zarządu Spółki, a przez kolejne dwa lata wiceprezesem w rozszerzonym Zarządzie.

Od 16 kwietnia 2002 do 5 października 2006 pełnił funkcję prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

W różnych okresach pracy zawodowej wykonywał wiele funkcji społecznych, między innymi przewodniczącego Komisji Księgi Stadnej PSB i PASB.

Członek Zespołu ds. Hodowli Koni w Radzie Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa; członek Rady Hodowlanej PZHK; członek Komisji Oceny na wystawach, pokazach hodowlanych i testach użytkowości; delegat na międzynarodowe kongresy i konferencje organizacji hodowlanych i wyścigowych; uczestnik komisji dokonujących zakupów z importu materiału hodowlanego.

Jest autorem licznych artykułów o tematyce hodowlanej i wyścigowej w wydawnictwach branżowych.


Publikacje w PCBJ:

Gdyby pojawił się problem z przeglądaną publikacją (np. znikający tekst lub zawieszająca się strona na smartfonie) – kliknij tutaj i otwórz dokument bezpośrednio w swoim urządzeniu.


Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych
Nr 19: ZASŁUŻENI HODOWCY KONI. ODBUDOWA CZYSTEJ I PEŁNEJ KRWI W POLSCE PO 1945 ROKU
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Stefana Wierzbowskiego
Liczba stron: 136
Wydawnictwo: POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
Data publikacji: Kraków, 2014

Praca zbiorowa pod redakcją Stefana Wierzbowskiego na temat zasłużonych hodowców koni czystej i pełnej krwi w Polsce, po 1945 roku.

Fizyczne kopie dostępne w Agencji Jeździeckiej A.A. Bober

SPIS TREŚCI:

Stefan Wierzbowski
Wstęp – 7
Lesław Kukawski
Sytuacja w hodowli koni w Polsce po 1945 roku i powstająca struktura organizacyjna – 9

Czysta krew – 13
Lesław Kukawski
Hodowla koni czystej krwi arabskiej w Polsce – 15
Jerzy Białobok
Ignacy Jaworowski – 17
Marek Trela
Andrzej Krzyształowicz – 29
Stefan Wierzbowski, Michał Ganowicz
Józef Tyszkowski – 41

Pełna krew
Jerzy Budny
Losy krajowej hodowli koni pełnej krwi angielskiej w latach drugiej wojny światowej i jej odbudowa ze zniszczeń wojennych – 51
Jerzy Budny
Władysław Byszewski – 63
Władysław Byszewski
Jerzy Sas Jaworski – 77
Władysław Byszewski
Maciej Świdziński – 83
Jarosław Koch
Leonid Ter-Asaturow – 91

Nauka – Historia – 99
Lesław Kukawski
Stanisław Arkuszewski – 101
Stefan Wierzbowski
Władysław Bielański – 107
Aleksandra Ewa Szulen
Lesław Kukawski – 115

Informacje o autorach – 119

Objaśnienia – 131

Podziękowania – 133Tytuł: What about racing?
Autor: Izabella Pawelec-Zawadzka
Liczba stron: 2
Data publikacji: 2006

Źródło: Araby nr. 4, 2006 r.

Wywiad Izabelli Pawelec-Zawadzkiej z Jerzym Budnym przeprowadzony w sierpniu 2006 roku.

English version
Kliknij na powyższy przycisk aby przejść do powiązanego wpisu w Projekcie Legendy Polskiego Jeździectwa

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Tytuł: Co z tymi wyścigami?
Autor: Izabella Pawelec-Zawadzka
Liczba stron: 2,5
Data publikacji: 2006

Źródło: Araby nr. 4, 2006 r.

Wywiad Izabelli Pawelec-Zawadzkiej z Jerzym Budnym przeprowadzony w sierpniu 2006 roku.

Kliknij na powyższy przycisk aby przejść do powiązanego wpisu w Projekcie Legendy Polskiego Jeździectwa

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Tytuł: Inżynier Maciej Świdziński w 30 rocznicę śmierci
Autor: Jerzy Budny
Liczba stron: 12
Data publikacji: 2018

Inżynier Maciej Świdziński w opowieści Jerzego Budnego.

Kliknij na powyższy przycisk aby przejść do powiązanego wpisu w Projekcie Legendy Polskiego Jeździectwa

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Tytuł: Historia hodowli i wyścigów konnych w Polsce
Autor: Jerzy Budny
Liczba stron: 9,5
Wydawnictwo:
Data publikacji: 2008

Artykuł Jerzego Budnego dotyczący historii hodowli i wyścigów konnych w Polsce.

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.