Wpisy

Gdyby pojawił się problem z przeglądaną publikacją (np. znikający tekst lub zawieszająca się strona na smartfonie) – kliknij tutaj i otwórz dokument bezpośrednio w swoim urządzeniu.


Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Chów koni
Autorzy: Jan Grabowski
Liczba stron: 189
Wydawnictwo: Państwowy Instytut Wydawnictw Rolniczych
Data publikacji: Warszawa, 1950

Książka Jana Grabowskiego opisująca czynności i zabiegi człowieka w celu rozmnażania i doskonalenia koni.
Tytuł:
Ś.p. Fryderyk Jurjewicz
Autor: Jan Grabowski
Liczba stron: 3,5
Data publikacji: 1929

Wspomnienie Jana Grabowskiego o Fryderyku Jurjewiczu.

Kliknij na powyższy przycisk aby przejść do powiązanego wpisu w Projekcie Legendy Polskiego Jeździectwa

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Współczesne zagadnienia polskiej hodowli koni
Autor: Witold Pruski, Jan Grabowski
Liczba stron: 80
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naczelnej Organizacji Związków Hodowców Koni
Data publikacji: 1937

Opublikowano dzięki uprzejmości spadkobierców autora.

Referaty, wygłoszone przez inż. Witolda Pruskiego i inż. Jana Grabowskiego na Zjeździe prezesów związków oraz działaczy hodowlanych w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych dn. 5 marca 1937 r.

Witold Pruski – Rozwój hodowli koni w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu – s. 5
Jan Grabowski – Potrzeby polskiej hodowli koni – s. 51W związku z objętością dokumentu, mogą wystąpić problemy z jego przeglądaniem na urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony).


Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Pokrój Konia
Autor: Jan Grabowski
Liczba stron: 132
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sekcji Chowu Koni C.T.R.
Data publikacji: 1929

Spis treści: s. 126

Opublikowano dzięki uprzejmości spadkobierców autora.

WYKŁAD POPULARNY Z 55 RYSUNKAMI
Rysunki i okładkę wykonał St. J. Glass

Cenne teoretyczne i praktyczne wskazówki jakimi należy się kierować przy określaniu wartości konia oraz jego cech przydatnych w sporcie i hodowli.W związku z objętością dokumentu, mogą wystąpić problemy z jego przeglądaniem na urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony).