Wpisy

Drużyna Polska w Nicei w 1925 r. Stoją od lewej 1. ppłk Rómmel, 2. por. Zgorzelski, 3. szef misji ppłk. Anders, 4. rtm. Dobrzański, 5. por. Szosland. 6. rtm. Królikiewicz.

Tytuł: Historia jeździectwa, cz. VIII, Pięciolecie polskich sukcesów
Autor: Witold Domański
Liczba stron: 3,5
Data publikacji: 1991

Ósma część serii artykułów Witolda Domańskiego poświęconych historii jeździectwa. Pięciolecie polskich sukcesów.

“Rok 1925 zapisał się w historii światowego jeździectwa uzyskaniem nowego miejsca międzynarodowych mityngów, które w przyszłości miały dorównać, a nawet przyćmić takie jak rzymskie, nicejskie, nowojorskie czy paryskie, które wcześniej rozpoczęły swoją działalność. Spotkania akwizgrańskie, bo o nich tu mowa, zostały zorganizowane przez Laurensberger Rennverein. Hipodrom w Aachen, bo taka jest jego niemiecka nazwa, miał się stać wkrótce mekką konkursów ujeżdżenia, skoków przez przeszkody i powożenia zaprzęgami. W roku inauguracyjnym zorganizowano trzy konkursy ujeżdżenia, jeden military i siedem w skokach, dodając jako imprezę towarzyszącą pokaz powożenia zaprzęgami. Nie było natomiast konkursu o Puchar Narodów, który na tym hipodromie rozegrano po raz pierwszy w 1929 r.”

Źródło: Koń Polski nr 1, 1991 r.

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

IX Olimpiada. Plakat Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie.

Tytuł: Historia Jeździectwa cz. IX, Olimpiada 1928
Autor: Witold Domański
Liczba stron: 3
Data publikacji: 1991

Dziewiąta część serii artykułów Witolda Domańskiego poświęconych historii jeździectwa. Letnie Igrzyska Olimpijskie, Amsterdam 1928.

“Zjechało na nie na przełomie lipca i sierpnia 1928 roku 46 reprezentacji narodowych, w tym 20 ekip jeździeckich, co było wtedy rekordem uczestnictwa. Wśród nich debiutanci olimpijscy Japończycy i Argentyńczycy, a także, po raz pierwszy po I wojnie światowej Niemcy, których nie dopuszczono do igrzysk w latach 1920 i 1924. Otwarcia olimpiady w imieniu królowej Holandii dokonał książę-małżonek Henryk Meklemburski.”

Źródło: Koń Polski nr 3, 1991 r.

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Ekipa brytyjska, zwycięzca ostatniego przed wojną pucharu Prince ot Wales Cup w Olympia Hall.

Tytuł: Historia jeździectwa, cz. XII, Ostatnie lata przedwojenne
Autor: Witold Domański
Liczba stron: 4
Data publikacji: 1992

Dwunasta część serii artykułów Witolda Domańskiego poświęconych historii jeździectwa. Ostatnie lata przedwojenne.

“Po zakończeniu olimpiady berlińskiej, kiedy już sportowcy powrócili do kraju. Polski Związek Jeździecki dowiedział się z informacji Polskiej Agencji Telegraficznej, że kierownictwo ekipy Czechosłowacji założyło protest, w którym zażądało dyskwalifikacji polskiego zespołu WKKW twierdząc, że Zdzisław Kawecki pomylił trasę crossu. Jury d’Appel uznało protest za słuszny, co w konsekwencji pozbawiało Polskę srebrnego medalu na korzyść W. Brytanii, a Czechosłowacja miałaby medal brązowy. Decyzja ta przekazana jednak została do Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich. W tym samym czasie PZJ wystosował pismo do FEI, w którym wyraził zdziwienie, bo konkurencja WKKW ukończona została o godzinie 12, a medale wręczono dopiero o 20. Było więc czasu dość aby zgłosić protest. Komitet Organizacyjny Igrzysk nie przyjął do wiadomości decyzji Jury d’Appel przesyłając do Warszawy dyplomy dla trójki naszych zawodników. W parę miesięcy później FEI zatwierdziło tę decyzję.”

Źródło: Koń Polski nr 4,5, 1992 r.

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Tytuł: Malowani
Autor: Grzegorz Gajewski
Liczba stron: 2
Data publikacji: 2023

Projekt cyklu dokumentalnego pt. “Malowani”, w reżyserii Grzegorza Gajewskiego, poświęconego Kawalerii II Rzeczypospolitej.

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Tytuł: Biografia Majora Hubala
Autor: Andrzej Dyszyński
Liczba stron: 10
Data publikacji: 2021

Opracowanie Andrzeja Dyszyńskiego poświęcone osobie Henryka Dobrzańskiego – żołnierza, kawalerzysty i olimpijczyka.

Źródło: Księga pamiątkowa z budowy pomnika w hołdzie majorowi Hubalowi Henrykowi Dobrzańskiemu w Dobrej (2021) – Robert Antoń

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Tytuł: Hubal Dobrzańscy
Autor: Robert Antoń
Liczba stron: 20
Data publikacji: 2021

Wspomnienia Pani Ewy Zarzyckiej o rodzie Dobrzańskich, opracowane przez Roberta Antonia.

Źródło: Księga pamiątkowa z budowy pomnika w hołdzie majorowi Hubalowi Henrykowi Dobrzańskiemu w Dobrej (2021) – Robert Antoń

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Tytuł: Ród Dobrzańskich – w danych wiekach
Autor: Robert Antoń
Liczba stron: 22,5
Data publikacji: 2021

Opracowanie Roberta Antonia poświęcone rodzinie Dobrzańskich i ich związkowi z wsią Dobra.

Źródło: Księga pamiątkowa z budowy pomnika w hołdzie majorowi Hubalowi Henrykowi Dobrzańskiemu w Dobrej (2021) – Robert Antoń

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Tytuł: Dobra – dzieje od 1402 roku
Autor: Robert Antoń
Liczba stron: 4,5
Data publikacji: 2021

Opracowanie Roberta Antonia poświęcone wsi Dobra, znajdującej się w dolinie Sanu, na obrzeżu Gór Czarnych.

Źródło: Księga pamiątkowa z budowy pomnika w hołdzie majorowi Hubalowi Henrykowi Dobrzańskiemu w Dobrej (2021) – Robert Antoń


Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Księga pamiątkowa z budowy pomnika w hołdzie majorowi Hubalowi Henrykowi Dobrzańskiemu w Dobrej
Autor: Robert Antoń
Liczba stron: 168
Wydawca: Wydawnictwo Ruthenus
Data publikacji: Dobra, 2021

ISBN:  978-83-7530-727-6

Opracowanie poświęcone projektowi uczczenia pamięci postaci Majora Henryka Dobrzańskiego “Hubala”.

Spis treści (przesunięcie +4)

Zamiast wstępu – s. 7

I Przeszłość

Inspiracje i źródła do projektu – s. 13
Dobra – dzieje od 1402 roku – s. 25
Ród Dobrzańskich – w dawnych wiekach – s. 21
Hubal Dobrzańscy – fragmenty wspomnień o dziejach rodu – s. 45
Biografia Majora Hubala – s. 65

II Teraźniejszość

Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Dobrej – s. 75
Projekt i jego cele edukacyjne – s. 85
Realizacja projektu – s. 87
Współpraca ze Stowarzyszeniem “Hubalowa Rodzina” – s. 95
Narodowy Patronat Prezydenta RP – s. 97
Honorowy Patronat – Marszałka Województwa Podkarpackiego – s. 101
Patronaty medialne – s. 103
Uroczyste odsłonięcie pomnika w Dobrej – s. 105
Lista darczyńców i wolontariuszy projektu – s. 115
Podsumowanie i zakończenie projektu – s. 117
Relacja fotograficzna z przebiegu uroczystości odsłonięcia pomnika – s. 121
Bibliografia – s. 159Tytuł: Polacy w Pucharach Narodów, 1923-1982
Autor: Witold Domański
Liczba stron: 29
Data publikacji: 1982

Wyczerpujące opracowanie autorstwa Witolda Domańskiego poświęcone występom Polaków w konkursach Pucharu Narodów (lata 1923-1982).

Źródło: Koń Polski nr 2, 4, 1982 r.

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.