Historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym doktoryzowała się w 1978 roku.

Do 2000 roku pracowała w Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie była kustoszem i kierownikiem w Dziale Nowoczesnego polskiego Malarstwa i Rzeźby i autorka szeregu wystaw. 

Zajmuje się sztuką polską przełomu XIX i XX wieku.

Książki

  • O sztuce ludowej w Polsce, (Warszawa 1972)
  • Firma Portretowa Stanisława Ignacego Witkiewicza (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989),
  • Malarze Młodej Polski (Kraków 1995),
  • Józef Pankiewicz (Kraków 1996)
  • Historia malarstwa polskiego (wspólnie z F. Stolotem, Kraków 2000)
  • Sztuka Młodej Polski (Kraków 2003)

Artykuły

  • Mieszczańscy malarze leżajscy XIX w.PSL, R. 17, nr 3-4, s. 157-164, (wraz z Ewą Śnieżyńską)
  • Ikonografia ludowych obrazów Matki Boskiej Saletyńskiej, PSL, R. 18, 1964 nr 1 (wraz z Ewą Śnieżyńską)
  • Źródła ikonograficzne przedstawienia Oka Opatrzności, PSL, R. 22, 1968 nr 4.
  • Upadek Chrystusa pod krzyżem – źródła ikonograficzne i ich interpretacja w sztuce ludowej, PSL, t. 24, 1970 nr 2, s. 81-90.

Źródło: wikipedia.org


Publikacje w PCBJ: