Odznaczony Odznaką Honorową — „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”

Z zawodu lekarz weterynarii. Urodził się 5 lipca 1963 roku w Rymanowie. W roku 1982 ukończył sanockie I Liceum Ogólnokształcące im. KEN. W 1992 roku ukończył studia na Wydziale Weterynarii Akademii Rolniczej w Lublinie.

Od 1991 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Przedsiębiorstwa LOG-SERVICE Sp. z o.o. w Sanoku, wykonującego kontrakty usługowe w Niemczech.

Od roku 2004 pracuje w Inspekcji Weterynaryjnej. W roku 2010 ukończył studia specjalizacyjne z zakresu epizootiologii oraz administracji weterynaryjnej.

Z zamiłowania jest historykiem i genealogiem, zajmującym się tymi dziedzinami od kilkudziesięciu lat, ale bliską jest mu również psychologia i socjologia społeczna, a także geopolityka współczesnego świata.

W Jego dorobku publicystycznym, upominającego się o pamięć zasłużonych a zapomnianych, jest wiele pozycji, m. in.: „Wzgórze w Zboiskach” praca zbiorowa pod red. J. Wilusza, 2001, „Stefan Kątski (1898-1978). Historia nieznanego artysty”, prac. zbiorowa pod red. R. Antonia, Sanok 2019, „Księga Pamiątkowa z budowy pomnika w Hołdzie Majorowi „Hubalowi” Henrykowi Dobrzańskiemu w Dobrej”, Dobra 2021, „Ród Kąckich vel Kątskich z Kątów, h. Brochwicz. Przyczynek do dziejów rodów rycerskich Małopolski. Studium historyczno-genealogiczne od poł. XIV wieku”, Krosno 2021, „Skarby Wawelskie w Kandzie w latach 1940-1960. Zarys problematyki w świetle dokumentów Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie”, Krosno 2021, Dr Oskar Schmidt (1902-1976). Sanocki Król Gumy, Krosno 2021, Józef Agaton Morawski (18931969). Mowy Sejmowe, Krosno 2022, Mecenat dawnych właścicieli Radzynia Podlaskiego a rozwój centrum kulturalnego na Podlasiu w połowie XVIII wieku. Materiały konferencyjne. Radzyń Podlaski 2019 (redakcja i współautor), Krosno 2023, „Olga Didur-Wiktorowa (1900-1963). Zakochana primadonna”, Krosno 2023 oraz kilkadziesiąt artykułów prasowych z zakresu biografistyki.

W przygotowaniu wydawniczym są prace pt. Anna Potocka z Działyńskich (1846-1926). Dobroczynność owinięta godnością oraz Biografie Ziemi Sanockiej.

Publikacje w opracowaniu do PCBJ:

  • „Stefan Kątski (1898-1978). Historia nieznanego artysty”, prac. zbiorowa pod red. R. Antonia, Sanok 2019,
  • „Księga Pamiątkowa z budowy pomnika w Hołdzie Majorowi „Hubalowi” Henrykowi Dobrzańskiemu w Dobrej”, Dobra 2021,
  • „Ród Kąckich vel Kątskich z Kątów, h. Brochwicz. Przyczynek do dziejów rodów rycerskich Małopolski. Studium historyczno-genealogiczne od poł. XIV wieku”, Krosno 2021,
  • „Skarby Wawelskie w Kandzie w latach 1940-1960. Zarys problematyki w świetle dokumentów Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie”, Krosno 2021,
  • „Dr Oskar Schmidt (1902-1976). Sanocki Król Gumy”, Krosno 2021,
  • „Józef Agaton Morawski (1893-1969). Mowy Sejmowe”, Krosno 2022,
  • „Mecenat dawnych właścicieli Radzynia Podlaskiego a rozwój centrum kulturalnego na Podlasiu w połowie XVIII wieku. Materiały konferencyjne. Radzyń Podlaski 2019 (redakcja i współautor), Krosno 2023,
  • „Olga Didur-Wiktorowa (1900-1963). Zakochana primadonna”, Krosno 2023

Publikacje w PCBJ: