Renata Urban, dr hab. nauk o kulturze fizycznej, specjalizuje się w historii kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem sportów konnych, w swoich badaniach naukowych podejmuje także zagadnienia dziejów ruchu olimpijskiego na świecie i w Polsce, sportu akademickiego w Szczecinie, biografistyki sportowej, turystyki i rekreacji, zwłaszcza w ujęciu historycznym; jest autorką, współautorką i redaktorką kilkudziesięciu prac naukowych podejmujących tę problematykę, m.in. monografii: Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej (2012 r.), Sport jeździecki w Polsce w latach 1945–1989 (2013 r.), Bohaterowie igrzysk. Biografie zbiorowe i indywidualne polskich olimpijczyków (z J. Eiderem, red., 2016 r.), Zarys dziejów Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie w latach 1946–2017 (2018 r.), a także ponad 100 artykułów naukowych.

Była główną prelegentką podczas cyklu spotkań pod wspólnym tytułem: Jeźdźcy olimpijscy okresu międzywojennego, zorganizowanych w Łazienkach Królewskich w Warszawie w 2018 i 2019 r.

Współpracuje ze środowiskiem jeździeckim, promując tradycje sportów konnych. W 2018 r. została odznaczona przez Polski Związek Jeździecki Honorową Srebrną Polską Odznaką Jeździecką.

Jest członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej oraz uczestniczką sesji organizowanych przez Międzynarodową Akademię Olimpijską w Olimpii w Grecji.


Publikacje w PCBJ: