Legendy Polskiego Jeździectwa

Skorowidz alfabetyczny powiązanych materiałów w Polskiej Cyfrowej Bibliotece Jeździeckiej.

Ze względu na ograniczenia techniczne pod hasłem może być wyświetlane maksymalnie 100 najnowszych wpisów. W razie problemów prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki lub skontaktowanie się z nami.

Dla poprawy funkcjonowania archiwum, skorowidz podzielono na następujące podkategorie: A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; R; S; T; UV; W; XYZ;

WYKAZ:

| Z |

, , , ,

"Po jasnej stronie: Stefan Zamoyski" (2018) - Hanna Sztuka

Artykuł poświęcony rewindykacji polskich koni z Niemiec (gdzie w wyniku działań wojennych została wywieziona elita polskiej hodowli wszystkich ras) oraz działalności Zarządu Stadnin Polskich w Niemczech i ich wpływie na odbudowę hodowli koni w Polsce po wojnie.
, , , , ,

"Adam Zamoyski o tym, jak się rozwijał polski patriotyzm" [link]

Historyk Adam Zamoyski o ewolucji polskiego patriotyzmu; dlaczego kiedyś był otwarty, a teraz zamyka się przed światem.
, , ,

"Stefan Adam Zamoyski" (2020) - Tadeusz Kondracki

Stefan Adam Zamoyski - poliglota, żołnierz i hipolog dzięki którego pomocy odzyskaliśmy konie zagrabione przez niemieckiego okupanta.
, , , , , , ,

"Koń doskonały" [fragmenty] (2017) - Elizabeth Letts

Koń doskonały to porywający reportaż historyczny, odsłaniający kulisy jednej z najbardziej spektakularnych misji wojskowych.
, , , , , ,

"Stefan Adam Zamoyski" [fragmenty] (2018) - Tadeusz Kondracki

Fragmenty książki opowiadającej o losach Stefana Adama Zamoyskiego - potomka jednego z najznamienitszych polskich rodów.
, , , , ,

"Węgierska hodowla koni półkrwi" (1935) - Bogdan Ziętarski

Artykuł Bogdana Ziętarskiego zamykający Jego cykl tekstów poświęconych węgierskiej hodowli koni.
, , , , ,

"Notatki z wycieczki po araby" (1929) - Bogdan Ziętarski

Sprawozdanie Bogdana Ziętarskiego z jego podróży do Francji, celem poznania tamtejszej hodowli arabów.
, , , ,

"Wrażenia z wyścigów koni arabskich" (1927) - Bogdan Ziętarski

Sprawozdanie Bogdana Ziętarskiego z wyścigów koni arabskich, które miały miejsce majem 1927 r., we Lwowie oraz w Przemyślu.
, , , , ,

"Zadania hodowli konia arabskiego" (1933) - Bogdan Ziętarski

Rozważania Bogdana Ziętarskiego na temat najważniejszych zadań hodowli konia arabskiego.
, , , , ,

"Dwa wieki polskiej hodowli..." (1983) - Witold Pruski

Opis ogromnych zasług polskich rolników i hodowców na polu stworzenia i udoskonalenia w ciągu ostatnich 200 lat polskiej odmiany koni arabskich.
, , , ,

"Ludzie stadniny janowskiej" (1967) - Antoni Święcki

Wspomnienia Antoniego Święckiego o pracownikach SK Janów Podlaski, którzy swoją ofiarną pracą przyczynili się do wspaniałych rezultatów hodowli koni.

| Ż |

Dla poprawy funkcjonowania archiwum, skorowidz podzielono na następujące podkategorie: A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; R; S; T; UV; W; XYZ;