Legendy Polskiego Jeździectwa

Skorowidz alfabetyczny powiązanych materiałów w Polskiej Cyfrowej Bibliotece Jeździeckiej.

Ze względu na ograniczenia techniczne pod hasłem może być wyświetlane maksymalnie 100 najnowszych wpisów. W razie problemów prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki lub skontaktowanie się z nami.

Dla poprawy funkcjonowania archiwum, skorowidz podzielono na następujące podkategorie: A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; R; S; T; UV; W; XYZ;

WYKAZ:

| G |

, , , , ,

"Zapis przemijania" [link](2016) - Marek Grzybowski

Wspomnienie o utraconym klimacie Janowa lat siedemdziesiątych oraz o wspaniałym człowieku, znakomitym polskim fotografiku „Marku”, Marianie Gadzalskim.
, , , , , ,

"O kawalerii polskiej XX wieku" (1991) - Cezary Leżeński, Lesław Kukawski

Lesław Kukawski i Cezary Leżeński o tradycjach, ludziach, barwie i broni. Koń wojskowy, artyleria konna, żurawiejki, marsze i trębacze.
, , , ,

"Przyjaciele Stanisław Gepner i Andrzej Grzybowski" (2005)

Publikacje pokazująca przyjaźń i twórczość dwóch wybitnych osobistości i artystów - Stanisława Gepnera i Andrzeja Grzybowskiego.
, , , , ,

"Bitwa Warszawska w Muzeum..." - A. Cholewianka-Kruszyńska

Szeroko potraktowany opis stopniowego przekształcania się koni polskich na przestrzeni IXX i pierwszej połowy XX wieku.
, ,

Słownik Jeździecki i Hodowlany - G

Słownik Jeździecki i Hodowlany autorstwa Lesława Kukawskiego, którego fragmenty ukazywały się w czasopiśmie Konie i Rumaki. Litera G.
, , , , ,

"Uprząż i pojazd konny" (1963) - Jan Grabowski

Opracowanie Jana Grabowskiego na temat znajomości konstrukcji oraz właściwości uprzęży i pojazdów konnych orz dostosowania ich do nowych warunków pracy konia.
, , , , , ,

"Pastwiska kulturalne" (1928) - Jan Grabowski, Stanisław Schuch

Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie czy w naszych warunkach klimatycznych da się utrzymać dobre i trwałe pastwisko.
, , , , ,

Hipologia dla wszystkich (1982) - Jan Grabowski

Podsumowanie wiadomości o koniu i doświadczeń nagromadzonych przez Jana Grabowskiego w ciągu całego życia, z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy wiedzy.
, , , , ,

"Współczesne zagadnienia..." (1937) - W. Pruski, J. Grabowski

Referaty, wygłoszone przez inż. Witolda Pruskiego i inż. Jana Grabowskiego na Zjeździe prezesów związków oraz działaczy hodowlanych w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych dn. 5 marca 1937 r.
, , , , ,

"Pokrój Konia" (1929) - Jan Grabowski

Cenne teoretyczne i praktyczne wskazówki jakimi należy się kierować przy określaniu wartości konia oraz jego cech przydatnych w sporcie i hodowli.
, ,

Słownik Jeździecki i Hodowlany - G

Słownik Jeździecki i Hodowlany autorstwa Lesława Kukawskiego, którego fragmenty ukazywały się w czasopiśmie Konie i Rumaki. Litera G.
, , , , ,

"Problemy produkcji koni wyczynowych w Polsce" (1974)

Opracowanie Władysława Byszewskiego i Jerzego Grabowskiego na temat problemów z jakimi zmaga się hodowla koni wyczynowych w Polsce.
, , , ,

"Światowa czołówka w WKKW w ocenie... prasy NRF" (1973)

Artykuł poświęcony sprawozdaniom, spostrzeżeniom i refleksją w bardzo licznej i różnorodnej fachowej prasie NRF z Igrzysk Olimpijskich w Monachium 1972 r.
, , , , ,

"WKKW na Olimpiadzie w Monachium" (1972) - Jerzy Grabowski

Rozbudowane opracowanie Jerzego Grabowskiego na temat przebiegu konkurencji WKKW podczas Igrzysk XX Olimpiady, Monachium 1972.
, , , ,

"Jerzy Grabowski i pierwszy kurs instruktorów jeździectwa" (2013)

Nota prof. Renaty Urban, poświęcona pierwszemu po wojnie, Kursowi Unifikacyjnemu Instruktorów Jeździectwa.
, , ,

"Uroczyste spotkanie z Michałem Gutowskim" (2004) - Andrzej Grzybowski

Zaproszenie na uroczyste spotkanie z Michałem Gutowskim z 2004 roku, organizowane przez Andrzeja Grzybowskiego.
, , ,

"Andrzeja Grzybowskiego zbiory i prace" (1984) - Stanisław Ledóchowski

Artykuł Stanisława Ledóchowskiego o wystawie pt „Zbiory i prace Andrzeja Grzybowskiego" z 1983 r.
, , , ,

"Przyjaciele Stanisław Gepner i Andrzej Grzybowski" (2005)

Publikacje pokazująca przyjaźń i twórczość dwóch wybitnych osobistości i artystów - Stanisława Gepnera i Andrzeja Grzybowskiego.
, , ,

"Ostatni architekt króla Stasia" (2016) - Stanisław Ledóchowski

Przegląd projektów Andrzeja Grzyboskiego, "architekta sa Majesté Roy de Pologne", dotyczących Zamku Królewskiego w Warszawie.
, , ,

"Jeździec i malarz koni..." (2002) - A. Cholewianka-Kruszyńska

Artykuł Aldony Cholewianki-Kruszyńskiej o twórczości Andrzeja Grzybowskiego i jego miłości do koni.
, , , ,

"Premier Architecte de Sa Majesté..." (1998) - T. S. Jaroszewski

Praca poświęcona pałacom, dworom i willom w stylu dworkowym, zaprojektowanym przez Andrzeja Grzybowskiego.
, , , ,

"Wierzchowce i ekwipaże..." (2000) - A. Cholewianka-Kruszyńska

Opis wystawy prac Andrzeja Grzybowskiego poświęconym koniom i zaprzęgom w Zamku łańcuckim, które zachwycają swoim pięknem i precyzją.
, , , , ,

"Szarża na czołgi" [link] (2012) - Jerzy Mirosław Płachecki

Artykuł Jerzego Mirosława Płachckiego o legendarnej "szarży polskich kawalerzystów na czołgi". Czy to prawda czy mit? W tle Legenda Polskiego Jeździectwa - gen. Michał Gutowski.
, , ,

"Uroczyste spotkanie z Michałem Gutowskim" (2004) - Andrzej Grzybowski

Zaproszenie na uroczyste spotkanie z Michałem Gutowskim z 2004 roku, organizowane przez Andrzeja Grzybowskiego.
, , ,

Powrót Olimpijczyka | FILM

Film powstał w czasie pobytu gen. Gutowskiego w Łącku, gdzie prowadził zajęcia na kursie dla instruktorów jeździectwa.
, , , , , ,

"O kawalerii polskiej XX wieku" (1991) - Cezary Leżeński, Lesław Kukawski

Lesław Kukawski i Cezary Leżeński o tradycjach, ludziach, barwie i broni. Koń wojskowy, artyleria konna, żurawiejki, marsze i trębacze.
, , , , , , ,

"Polscy jeźdźcy olimpijscy okresu międzywojennego, część III"

Katalog wydany przez Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa opisujący historię polskiej reprezentacji w WKKW, podczas IO Amsterdam 1928.
, , , , ,

"Jedna szkoła jazdy, różne losy" (2019) - Hanna Łysakowska

Opracowanie Pani Hanny Łysakowskiej na temat polskich olimpijczyków w jeździectwie (IO Amsterdam 1928).
, , , , , ,

"O kawalerii polskiej XX wieku" (1991) - Cezary Leżeński, Lesław Kukawski

Lesław Kukawski i Cezary Leżeński o tradycjach, ludziach, barwie i broni. Koń wojskowy, artyleria konna, żurawiejki, marsze i trębacze.

Dla poprawy funkcjonowania archiwum, skorowidz podzielono na następujące podkategorie: A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; R; S; T; UV; W; XYZ;