Autor. Dziennikarz. Prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej, organizacji pozarządowej zrzeszającej hodowców koni pełnej krwi angielskiej.


Publikacje w PCBJ: