Adres: Centrum Olimpijskie im. Jana Pawła II, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
Strona: https://www.muzeumsportu.waw.pl/
Cyfrowe zbiory: https://www.muzeumsportu.waw.pl/360/
Facebook: https://www.facebook.com/MuzeumSportu

Muzeum Sportu i  Turystyki w Warszawie jest jednym z  najstarszych muzeów sportu na świecie.

Zostało założone w 1952 roku, a od 2005 mieści się w budynku Centrum Olimpijskiego.

Obecnie kolekcja obejmuje blisko 60 000 zbiorów, wśród których znajdują się m.in. medale olimpijskie zdobyte przez Polaków, sprzęt i stroje sportowe, kajak Karola Wojtyły – późniejszego papieża św. Jana Pawła II, starodruki, miniaturowa książka z tekstem przysięgi olimpijskiej oraz pamiątki z konspiracyjnych igrzysk, które odbyły się w obozach jenieckich podczas II wojny światowej.

Muzeum posiada też bogatą kolekcję filatelistyczną i numizmatyczną, zbiór fotografii, książek, czasopism i archiwaliów.

Publikacje:

Wybrane eksponaty:

Opracowania: