Adres: al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
Strona: https://mnk.pl/
Cyfrowe zbiory MNK: https://zbiory.mnk.pl
Facebook: https://www.facebook.com/muzeum.narodowe.krakow

Muzeum Narodowe w Krakowie jest najstarszym i największym muzeum z przymiotnikiem “narodowe” w nazwie w Polsce. Zostało powołane do życia w 1879 r. uchwałą Rady Miasta Krakowa. Do końca I wojny światowej było jedynym wielkim dostępnym dla publiczności muzeum na ziemiach polskich i do dziś pozostaje placówką o największej liczbie kolekcji, budynków i stałych galerii. Zbiory, nad którymi pieczę sprawuje Muzeum liczą ponad 900 tysięcy eksponatów, a jego misją jest upowszechnianie sztuki polskiej i zagranicznej.

Muzeum Narodowe w Krakowie obejmuje dwanaście oddziałów. Główną siedzibą jest Gmach Główny, mieszczący się przy alei 3 Maja 1, gdzie znajduje stała Galeria Rzemiosła Artystycznego.

Najstarszym oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie są Sukiennice w Rynku Głównym 3, które zostały wybrane na siedzibę powstającego muzeum w 1879 r. Zaaranżowana w nich Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku jest jednym z najsłynniejszych zbiorów muzealnych w Polsce.

Publikacje:

Wybrane eksponaty:

Opracowania: