Adres: 05-660 Warka, ul. Pułaskiego 24
Strona: www.muzeumpulaski.pl
Facebook: www.facebook.com/muzeumpulaski/

Misją Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest kultywowanie pamięci i ochrona materialnego dziedzictwa po polsko-amerykańskim bohaterze Kazimierzu Pułaskim, polskim wychodźstwie, szczególnie do USA oraz ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego ziemi grójeckiej i Warki; zaspokajanie potrzeb poznawczych i edukacyjnych społeczeństwa, w tym szczególnie budowanie postaw patriotycznych, budzenie poczucia więzi z innymi, z którymi wiąże nas wspólna historia.

Poznasz tam nie tylko losy słynnego Kazimierza, ale także innych wielkich Polaków, którzy emigrowali do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Swoisty geniusz loci przyciąga tam gości z Polski i zagranicy każdego dnia.

Publikacje:

Opracowania:

Galeria: