Mieczysław Sławomir Zagor – wielokrotny medalista jeździeckich mistrzostw Polski, który oprócz talentów sportowych sporadycznie wykazuje się żyłką dziennikarską.

Urodzony 1 stycznia 1970 roku, już następnego dnia stał się członkiem sekcji jeździeckiej Wojskowego Klubu Sportowego “Lotnik” Warszawa.

W swoich publikacjach opisuje świat, w którym się wychował i dorastał.

Wraz z rodzicami i młodszym bratem uczestniczył w wielu historycznych wydarzeniach jeździeckich na arenie krajowej i międzynarodowej.

Od 1976 roku losy rodziny Zagorów były ściśle związane z Państwowym Stadem Ogierów w Kwidzynie oraz klubem “Nadwiślanin” Kwidzyn.

Najlepsza jest jazda spontaniczna, taka “od siebie”. Mój tata podczas omawiania naszych startów na zawodach nieraz przytaczał stare ułańskie powiedzenie: “Rzuć serce za przeszkodę i za tym sercem podążaj!”. Na treningach pokrzykiwał: “Obudź się i jedź”!.

Mieczysław Zagor

Publikacje w PCBJ: