Jerzy Budny (ur. 27 czerwca 1942 w Piasecznicy, pow. Sochaczew), absolwent Wydziału Zootechnicznego SGGW (1966), specjalizacja hodowla koni.

Po odbyciu stażu w SK Rzeczna w roku 1967 rozpoczął pracę w Wydziale Hodowli Koni początkowo Zjednoczenia Hodowli Zwierząt Zarodowych, a następnie, w miarę reorganizacji jednostek nadzorujących hodowlę, w Zjednoczeniu Hodowli i Obrotu Zwierzętami, Krajowym Zrzeszeniu PP Hodowli i Obrotu Zwierzętami i S-ce Polhoz.

Po włączeniu jednostek hodowli zarodowej do zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 1992 został kierownikiem Sekcji Gospodarowania Zasobem Hodowli Zwierząt w O/T AWRSP w Warszawie, do którego włączono gospodarstwa hodowlane na terenie całego kraju. Po likwidacji od 1 stycznia 1994 Państwowych Torów Wyścigów Konnych i przejęciu przez AWRSP majątku zlikwidowanego przedsiębiorstwa objął funkcję tymczasowego zarządcy z zadaniem restrukturyzacji i dostosowania wyścigów do nowych wymogów prawnych. Po utworzeniu S-ki Służewiec Tory Wyścigów Konnych w latach 1994-1996 był jednoosobowo prezesem Zarządu Spółki, a przez kolejne dwa lata wiceprezesem w rozszerzonym Zarządzie.

Od 16 kwietnia 2002 do 5 października 2006 pełnił funkcję prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

W różnych okresach pracy zawodowej wykonywał wiele funkcji społecznych, między innymi przewodniczącego Komisji Księgi Stadnej PSB i PASB.

Członek Zespołu ds. Hodowli Koni w Radzie Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa; członek Rady Hodowlanej PZHK; członek Komisji Oceny na wystawach, pokazach hodowlanych i testach użytkowości; delegat na międzynarodowe kongresy i konferencje organizacji hodowlanych i wyścigowych; uczestnik komisji dokonujących zakupów z importu materiału hodowlanego.

Jest autorem licznych artykułów o tematyce hodowlanej i wyścigowej w wydawnictwach branżowych.


Publikacje: