Jerzy Białobok (ur. 17 grudnia 1952 w Śremie), absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu (1977), magister inżynier zootechnik.

Ojciec, Stefan Białobok, był długoletnim dyrektorem Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku; matka, Emilia Grabowska, ukończyła studia ogrodnicze.

Do Michałowa trafił bezpośrednio po zakończeniu studiów (15 lipca 1977) na staż, po którym pełnił obowiązki koniuszego, zootechnika, głównego specjalisty ds. hodowli koni.

Sędzia międzynarodowy klasy „A”, sędziuje konie arabskie prawie na całym świecie.


Publikacje w PCBJ: