Publikację opublikowano dzięki uprzejmości Polskiego Związku Hodowców Koni, właściciela marki “Hodowca i Jeździec”.


SŁOWA WSTĘPNE W PIERWSZYM NUMERZE CZASOPISMA “HODOWCA I JEŹDZIEC”:

Szanowni Hodowcy

Polski Związek Hodowców Koni, starając się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, postanowił wydawać, wspólnie z Zachodniopomorskim Związkiem hodowców Koni w Szczecinie (siedziba redakcji), nowe pismo, przede wszystkim o tematyce hodowlanej.

Nie zapominamy oczywiście o jeździectwie, gdyż szczególnie w dzisiejszych czasach te dwie dziedziny są ze sobą nierozerwalnie związane. Stąd też nazwa kwartalnika „Hodowca i Jeździec”, będąca próba nawiązania do międzywojennej tradycji miesięcznika „Jeździec i Hodowca”.

Mamy nadzieję, że wydając to pismo wypełnimy hodowlaną lukę informacyjną na rynku pism hipologicznych.

W naszym piśmie będziemy poruszać wszelkie zagadnienia związane z hodowlą koni w ogóle i hodowlą poszczególnych ras koni oraz informować na bieżąco o najważniejszych ogólnopolskich i regionalnych wydarzeniach hodowlanych.

Przybliżymy Wam działalność Okręgowych Związków Hodowców Koni reprezentujących PZHK na terenie poszczególnych województw, jak również Związków i Sekcji Rasowych Użytkowych wchodzących w skład PZBK. Liczymy, że przede wszystkim to Związki tworzące PZHK, wspólnie z najaktywniejszymi hodowcami, będą redagować część pisma dotyczącą wydarzeń w regionach. Chcielibyśmy, aby W niedalekiej przyszłości wszyscy Hodowcy mówili o tym piśmie „nasze”, dlatego oczekujemy na Wasze uwagi i opinie.

Andrzej Woda
Prezes Zarządu Głównego PZHK


Od Redakcji

Oddajemy w Państwa ręce pismo, które będzie wychodziło przynajmniej raz na kwartał. „Hodowca i Jeździec” omawiać będzie na swych łamach sprawy dotyczące chowu koni wszelkich ras i typów, organizacji hodowli, eksportu, jeździectwa itd., w najróżniejszym świetle i nastawieniu, zarówno z punktu widzenia teorii jaki praktyki. Pragniemy uczynić z „Hodowcy i Jeźdźca” pismo, które by było nie tylko najdokładniejszym kronikarzem życia dotyczącego koni w Polsce, ale nade wszystko pismem, na którego łamach ścierałyby się prądy i myśli tych wszystkich hipologów i hodowców, którzy swe umiejętności i doświadczenie pragną oddać na użytek dobra ogólnego.

Pragniemy szczególnie rozszerzyć dział spostrzeżeń i uwag z praktyki, licząc na to, że szerokie uczestnictwo w nim naszych Czytelników spowoduje interesującą wymianę zdań w najaktualniejszych Zagadnieniach praktycznej hodowli i jeździectwa.

Otwieramy wreszcie w „Hodowcy i Jeźdźcu” wolną trybunę, gdzie każdy będzie mógł wypowiedzieć swój niezależny sąd i pogląd na różne zagadnienia i gdzie rzeczowa polemika będzie miała swe ujście.

Duży nacisk kładzie Redakcja na kronikę regionalną. Pragniemy, aby ta kronika informowała dokładnie i wyczerpująco o wszelkich przejawach życia hodowlanego i sportowego. Aby jednak łamy kroniki wypełniane były należycie, konieczne jest współdziałanie Szanownych Czytelników z Redakcją „Hodowcy i Jeźdźca”. Najmniejsze zdarzenie, każdy fakt związany z hodowla i sportem nie powinny ujść uwadze w naszym piśmie hipologicznym. Dlatego też Czytelnicy „Hodowcy i Jeźdźca” są usilnie proszeni o skierowanie wszelkich notatek i sprawozdań, i to w myśl zasady „bio dat, qui cito dat”.

Andrzej Sarnowski


Spis treści:

 • Kwalifikacja ogierów sierpień 2003 | Katarzyna Wiszowaty – s. 7
 • Wykorzystanie współczesnej genetyki w hodowli koni, cz. 1 | Ryszard Pikuła – s. 9
 • Reguły dziedziczenia maści koni | Anna Stachurska – s. 11
 • Diabeł tkwi w szczegółach, cz. 1 | Agnieszka Antczak, Mikołaj Gralak – s. 13
 • Z zagadnień psychologii – wprowadzenie | Anna Nowicka-Posłuszna – s. 15
 • Dokąd zmierzasz mały koniku? | Teodor Gronet – s. 21
 • 68 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego | Ryszard Pikuła – s. 22
 • Zasady racjonalnego żywienia koni, cz. 1 – Woda i pojenie | Andrzej Sarnowski – s. 23
 • Grzybice koni nie są tylko okresowym uszczerbkiem piękności | Grzegorz Nowak – s. 26
 • Fizjologia klaczy, cz. 1 – Ruja i ciąża | Grzegorz Majewski – s. 32
 • Zachowawcze metody poprawy stanu układu ruchu u koni | Bogumił Wojnowski – s. 35
 • Tradycja i współczesność | Jan Skoczylas – s. 39
 • Parkury, cz. 1 – Wstęp | Krzysztof Koziarowski, Łukasz Jankowski – s. 40
 • Western i zaklinanie koni | Jerzy Sawka – s. 43
 • Wrocławski tor Wyścigów Konnych Partynice | Jakub Kasprzak – s. 45
 • Pejzaż z koniem w tle | Agnieszka Hyjek – s. 47
 • Fatalny skok | Jerzy Celiński – s. 51
 • Pokazy bez tajemnic | Edward Trzemżalski – s. 52
 • Pożegnanie wakacji z koniem huculskim | Marek Gibała – s. 54
 • „Koński” SAPARD – zdążyć przed Unią | Danuta Sobczak-Domańska – s. 56
 • Nieznajomość prawa szkodzi | Joanna Podwójci, Jan Kubiak – s. 58
 • Paszport dla konia – s. 59
 • Zgłoszenie do rejestru – s. 60
 • Zakłady treningowe – s. 61