Absolwentka Wydziału Zootechnicznego SGGW oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego przy Instytucie Historii Sztuki UW. Starszy kustosz, kierowniczka Działu Hipologii w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, kierowniczka Działu ds. Hipodromu w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Oddział Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Do przejścia na emeryturę kuratorka i autorka wszystkich stałych ekspozycji o tematyce „końskiej” w MŁiJ. Kuratorka, autorka i współautorka kilkudziesięciu wystaw czasowych, w tym zagranicznych. Napisała m.in. książki „Jeźdźcy olimpijscy” i „Dziękuję ci koniu” (zapraszając do współpracy licznych koniarzy).

W ostatnich latach zajmowała się stroną merytoryczną dwóch cyklów spotkań: „O koniu w Polsce” i „Polscy jeźdźcy olimpijscy okresu międzywojennego”. Po każdym ukazała się broszura, której jest współautorką lub autorką:

Językowi wodze puścić: „Koń polski” dzisiaj

Polak, Węgier, dwa bratanki: Udział Węgrów w konkursach na hipodromie w Łazienkach Królewskich

Polscy jeźdźcy olimpijscy okresu międzywojennego, część 1 – Berlin 1936, skoki przez przeszkody: Janusz Komorowski – oficer, jeździec, trener oraz Polska ekipa z Berlina – skoki przez przeszkody

Polscy jeźdźcy olimpijscy okresu międzywojennego, część 2 – Berlin 1936, Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego: autorka całości.

Polscy jeźdźcy olimpijscy okresu międzywojennego, część 3 – Amsterdam 1928: Oficerowie, sportowcy, olimpijczycy

Publikowała m.in. w periodykach: „Muzealnictwo”, „Hodowca i Jeździec”, „Informator MŁiJ”, „Koń Polski” i „Wokół Koni”. Była redaktorką naczelną dwóch ostatnich. Redagowała wydawnictwa muzealne, podręczniki jeździeckie.

Stara się propagować humanitarny stosunek do zwierząt, potrzebę ochrony środowiska i ekologię, promować znaczenia konia w historii i kulturze polskiej, europejskiej, światowej. Przez wiele lat prowadziła zajęcia edukacyjne uzupełniające wiedzę szkolną nie tylko o zagadnienia ściśle hipologiczne, ale i przyrodnicze, biologiczne, techniczne i historyczne.

Z kilku wyróżnień, najbardziej ceni: odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Laur Złotego Podkowiaka, przyznany przez środowisko „koniarskie” za całokształt działań promujących kulturę w środowisku „końskim” i konie jako element kultury oraz Złotą Honorową Odznakę Jeździecką PZJ.

Instruktor rekreacji ze specjalnością jeździectwo. Ogromnie ceni przyjaźń i zaufanie ludzi i koni, zwłaszcza końskich emerytów. Lubi stworzenia mądre i piękne wewnętrznie.


Publikacje w PCBJ: