Gawędy słowem i węglem Szymona Kobylińskiego na temat postaci i wydarzeń z dziejów Polski.

Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, które wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, a zakończyło się 21 października 1831 roku. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).