Gawędy słowem i węglem Szymona Kobylińskiego na temat postaci i wydarzeń z dziejów Polski.

Insurekcja kościuszkowska – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku, które obejmowało również insurekcję warszawską, wileńską, kurlandzką, wielkopolską i kilka innych.