Ewa Krzakowska-Łazuka – dr nauk humanistycznych (UW), literaturoznawczyni, redaktor i pedagog. Stypendystka University of Glasgow. Posiada także średnie wykształcenie rolnicze w zakresie chowu i użytkowania koni. Miłośniczka jeździectwa. Beneficjentka hipoterapii. Od wielu lat zaangażowana w działania na rzecz praw zwierząt. Jej główne zainteresowania naukowe to: recepcja kultury brytyjskiej II poł. XIX wieku, świadomość ekologiczna w literaturze XIX i XX wieku oraz motyw i temat konia w literaturze i sztukach plastycznych. Od kilku lat amatorsko, choć intensywnie zajmuje się także fotografią koni.


Publikacje w PCBJ: