Tytuł: Medal Sobieskiego
Autor: Łukasz Koniarek / Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Liczba stron: 1,5
Data publikacji: Wrocław, 2023

Starszy kustosz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dr Łukasz Koniarek opisuje medal upamiętniający wiktorię wiedeńską autorstwa Jana Höhna młodszego.

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Tytuł: W rocznicę szarży pod Rokitną
Autor: Łukasz Koniarek / Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Liczba stron: 6
Data publikacji: 2021

Artykuł autorstwa dr. Łukasza Koniarka z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, przygotowany z okazji 106 rocznicy szarży pod Rokitną.

Kliknij na powyższy przycisk aby przejść do powiązanego wpisu w Projekcie Legendy Polskiego Jeździectwa

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Tytuł: Znak artylerii konnej
Autor: Łukasz Koniarek / Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Liczba stron: 2
Data publikacji: Wrocław, 2021

Starszy kustosz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dr Łukasz Koniarek przypomina odznakę pamiątkową artylerii konnej z okresu
II Rzeczypospolitej.

19 kwietnia 1809, chrzest bojowy przeszła pierwsza kompania artylerii konnej. Sformowana została zaledwie rok wcześniej staraniem oficera sztabu generalnego armii Księstwa Warszawskiego kapitana Włodzimierza Potockiego.

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Opublikowano dzięki uprzejmości Muzeum Książąt Lubomirskich, ZNiO

Tytuł: Aureus Hadriana
Autor: Dr Adam Degler – Dział Numizmatyczny,
Muzeum Książąt Lubomirskich, ZNiO
Liczba stron: 1,5
Data publikacji: 2021

Krótki artykuł o monecie ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich, która została wybita w Rzymie za panowania cesarza Hadriana (117-138 r. po Chr.).

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł:
Denar Bolesława Śmiałego, przedstawienie konne
Autor: Paweł Milejski / Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Liczba stron: 3
Data publikacji: 2021

Pracownik Zakładu Narodowego Ossolińskich prezentuje jedną z najstarszych monet przechowywanych w ich zbiorach – denar z podobizną Bolesława II Śmiałego na koniu.

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.