Adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 161, 02-787 Warszawa
Strona: www.pcbj.pl
Facebook: www.facebook.com/boberteam/

Jedyny w swoim rodzaju prywatny zbiór hipologiczny. Prof. Witold Pruski tworzył go przez całe swoje życie. Na mocy testamentu przekazana została Bibliotece SGGW.

Spadkobierca Witolda Pruskiego upoważnił Polską Cyfrową Bibliotekę Jeździecką do upamiętniania pracy i życia Profesora.

Wybrane publikacje: