Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Jeździectwo dla wszystkich
Autor: Karol Rómmel
Liczba stron: 28
Wydawnictwo: Rada Główna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
Data publikacji: Warszawa, 1957

Broszura opowiadająca o wielu ciekawych sprawach związanych z użytkowaniem konia pod wierzch i o poważnych w związku z tym korzyściach.
Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Hipologia dla wszystkich
Autor: Jan Grabowski
Liczba stron: 288
Wydawnictwo: Krajowa Agencja Wydawnicza
Data publikacji: 1982

Podsumowanie wiadomości o koniu i doświadczeń nagromadzonych przez Jana Grabowskiego w ciągu całego życia, z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy wiedzy.Tytuł: Otwarcie Biblioteki prof. Witolda Pruskiego
Autor: Darosław Kędzierski
Liczba stron: 2
Data publikacji: 1983

Artykuł Darosława Kędzierskiego poświęcony otwarciu Biblioteki prof. Witolda Pruskiego w Ośrodku Wydziału Zootechnicznego SGGW-AR (20.04.1983 r.).

Źródło: Koń Polski nr 2, 1983 r.

Kliknij na powyższy przycisk aby przejść do powiązanego wpisu w Projekcie Legendy Polskiego Jeździectwa

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Tytuł: Myśli i koncepcje hippologiczne Fryderyka Jurjewicza
Autor: Fryderyk Jurjewicz
Liczba stron: 11
Data publikacji: 1933

Nie publikowany przed 1933 rokiem artykuł Fryderyka Jurjewicza nadesłany Redakcji czasopisma Jeździec i Hodowca, przez Panią Zofię Jurjewiczową. Zawiera liczne poglądy i twierdzenia, które stały się podstawami organizacji hodowli koni w Polsce.

Źródło: Jeździec i Hodowca nr 1, 2, 3, 1933 r.

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Hipologja tom II
Autor: Władysław Hofman
Liczba stron: 412
Wydawnictwo: Nakładem autora
Data publikacji: Grudziądz, 1932

ISBN:

Druga część obszernego podręcznika, w którym Władysław Hofman zawarł wszystko to, co ówczesny kawalerzysta czy artylerzysta powinien wiedzieć o użytkowanych koniach. 

Wydanie oryginalne.W związku z objętością dokumentu, mogą wystąpić problemy z jego przeglądaniem na urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony).


Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Hipologja tom I
Autor: Władysław Hofman
Liczba stron: 544
Wydawnictwo: Nakładem autora
Data publikacji: Warszawa, 1931

ISBN:

Pierwsza część obszernego podręcznika, w którym Władysław Hofman zawarł wszystko to, co ówczesny kawalerzysta czy artylerzysta powinien wiedzieć o użytkowanych koniach. 

Wydanie oryginalne.W związku z objętością dokumentu, mogą wystąpić problemy z jego przeglądaniem na urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony).


Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Nauka o koniu
Autor: Stanisław Runge
Liczba stron: 355
Wydawnictwo: Wydawnictwo Polskie
Data publikacji: Lwów – Poznań, 1921

Opracowanie hipologiczne Stanisława Runge z 1921 roku.

Zawiera ponad 20 tablic oraz 107 rycin.Tytuł: Moje hobby – to biblioteka hipologiczna
Autor: Witold Pruski
Liczba stron: 7
Data publikacji: 1979

Profesor Witold Pruski opisuje swoje osobiste zainteresowanie publikacjami dotyczącymi jazdy konnej i hipologii.

Źródło: Koń Polski Nr 1 (53), 1979 rok.


Opublikowano dzięki uprzejmości spadkobierców autora.

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.