Tytuł: Znak artylerii konnej
Autor: Łukasz Koniarek / Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Liczba stron: 2
Data publikacji: Wrocław, 2021

Starszy kustosz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dr Łukasz Koniarek przypomina odznakę pamiątkową artylerii konnej z okresu
II Rzeczypospolitej.

19 kwietnia 1809, chrzest bojowy przeszła pierwsza kompania artylerii konnej. Sformowana została zaledwie rok wcześniej staraniem oficera sztabu generalnego armii Księstwa Warszawskiego kapitana Włodzimierza Potockiego.

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Opublikowano dzięki uprzejmości Muzeum Książąt Lubomirskich, ZNiO

Tytuł: Aureus Hadriana
Autor: Dr Adam Degler – Dział Numizmatyczny,
Muzeum Książąt Lubomirskich, ZNiO
Liczba stron: 1,5
Data publikacji: 2021

Krótki artykuł o monecie ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich, która została wybita w Rzymie za panowania cesarza Hadriana (117-138 r. po Chr.).

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Opublikowano dzięki uprzejmości Fundacji Zakłady Kórnickie

Tytuł: Przez bolszewicką pożogę
Autor: Paweł Stachnik
Liczba stron: 8
Data publikacji: 2019

źródło: www.tytus.edu.pl

Historia rotmistrza Konstantego Plisowskiego, który w drodze do polskiego wojska przebył 1400 kilometrów przez ogarniętą wojną domową i rewolucyjną pożogą Rosję.

Zamordowany wiosną 1940 roku w Charkowie, ZSRR (zbrodnia katyńska).

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.