Tytuł: Ambasador polskiej hodowli koni w jeździectwie zachodnioeuropejskim
Autor: Jan Grabowski
Liczba stron: 8,5
Data publikacji: 1984

Artykuł Jana Grabowskiego poświęcony ogierowi półkrwi angloarabskiej – Ramzesowi, urodzonemu 22 marca 1937 r. w Polsce.

Źródło: Koń Polski Nr 2, 1984 r.

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.

Tytuł: 100-lecie urodzin Rulera
Autor: Jan Grabowski
Liczba stron: 4
Data publikacji: 1986

Artykuł Jana Grabowskiego poświęcony wybitnemu reproduktorowi, który wywarł wielki wpływ na polską i rosyjską hodowlę koni pełnej krwi.

Źródło: Koń Polski nr 3, 1984 r.

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Wychów źrebiąt
Autor: Jan Grabowski
Liczba stron: 87
Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
Data publikacji: Wrocław, 1953

Broszura zawierająca wskazówki w zakresie pielęgnowania i żywienia klaczy źrebnych oraz wychowywania źrebiąt.
Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Uprząż i pojazd konny
Autor: Jan Grabowski
Liczba stron: 90
Wydawnictwo: Polski Związek Hodowców Koni
Data publikacji: Warszawa, 1963

Opracowanie Jana Grabowskiego na temat znajomości konstrukcji oraz właściwości uprzęży i pojazdów konnych orz dostosowania ich do nowych warunków pracy konia.
Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Katalog – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
Autor: Jan Grabowski, Stanisław Schuch
Liczba stron: 67
Wydawnictwo: Centralne Towarzystwo Rolnicze
Data publikacji: Warszawa, 1928

Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie czy w naszych warunkach klimatycznych da się utrzymać dobre i trwałe pastwisko.
Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Hipologia dla wszystkich
Autor: Jan Grabowski
Liczba stron: 288
Wydawnictwo: Krajowa Agencja Wydawnicza
Data publikacji: 1982

Podsumowanie wiadomości o koniu i doświadczeń nagromadzonych przez Jana Grabowskiego w ciągu całego życia, z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy wiedzy.Gdyby pojawił się problem z przeglądaną publikacją (np. znikający tekst lub zawieszająca się strona na smartfonie) – kliknij tutaj i otwórz dokument bezpośrednio w swoim urządzeniu.


Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Chów koni
Autorzy: Jan Grabowski
Liczba stron: 189
Wydawnictwo: Państwowy Instytut Wydawnictw Rolniczych
Data publikacji: Warszawa, 1950

Książka Jana Grabowskiego opisująca czynności i zabiegi człowieka w celu rozmnażania i doskonalenia koni.
Tytuł:
Ś.p. Fryderyk Jurjewicz
Autor: Jan Grabowski
Liczba stron: 3,5
Data publikacji: 1929

Wspomnienie Jana Grabowskiego o Fryderyku Jurjewiczu.

Kliknij na powyższy przycisk aby przejść do powiązanego wpisu w Projekcie Legendy Polskiego Jeździectwa

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Współczesne zagadnienia polskiej hodowli koni
Autor: Witold Pruski, Jan Grabowski
Liczba stron: 80
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naczelnej Organizacji Związków Hodowców Koni
Data publikacji: 1937

Opublikowano dzięki uprzejmości spadkobierców autora.

Referaty, wygłoszone przez inż. Witolda Pruskiego i inż. Jana Grabowskiego na Zjeździe prezesów związków oraz działaczy hodowlanych w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych dn. 5 marca 1937 r.

Witold Pruski – Rozwój hodowli koni w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu – s. 5
Jan Grabowski – Potrzeby polskiej hodowli koni – s. 51W związku z objętością dokumentu, mogą wystąpić problemy z jego przeglądaniem na urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony).


Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Pokrój Konia
Autor: Jan Grabowski
Liczba stron: 132
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sekcji Chowu Koni C.T.R.
Data publikacji: 1929

Spis treści: s. 126

Opublikowano dzięki uprzejmości spadkobierców autora.

WYKŁAD POPULARNY Z 55 RYSUNKAMI
Rysunki i okładkę wykonał St. J. Glass

Cenne teoretyczne i praktyczne wskazówki jakimi należy się kierować przy określaniu wartości konia oraz jego cech przydatnych w sporcie i hodowli.W związku z objętością dokumentu, mogą wystąpić problemy z jego przeglądaniem na urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony).