Socjolożka, badaczka, reżyserka. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Socjologii (dawniej w Instytucie Socjologii) Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książki ‘Antropolis. Współczesny Gdańsk w wymiarze symbolicznym‘ (2009), filmu entograficznego ‘450 kilo marzeń‘ oraz artykułów, m. in. na łamach “Journal of Urban Affairs”, “Memory Studies” czy “Space and Culture”.

Zainteresowania naukowe: antropologia i socjologia miasta, antropologia społeczna, przestrzeń Warszawy, socjologia kultury, zróżnicowanie kulturowe.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

2023 – habilitacja, Wydział Socjologii UW

2007 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2002 – magister, Instytut Socjologii UW

Wybrane publikacje:

Książka

B. Bossak-Herbst, Warszawska enklawa. Świat społeczny wyścigów konnych na Służewcu, Oficyna Naukowa 2020.

Artykuły

B. Bossak-Herbst, M. Głowacka-Grajper, ‘A woman has a problem of the type that she is a woman’: Feminisation in horse racing in Poland, “International Review for the Sociology of Sport” (online), 2021.

B. Bossak-Herbst, M. Głowacka-Grajper, ‘An oasis of freedom’ in communist Poland: The horse racetrack in Warsaw in the memory of its regular visitors, “Memory Studies”, nr 6, 2020.

B. Bossak-Herbst, The multispecies community at the Służewiec Racetrack in Warsaw, “Journal of Urban Affairs” (online), 2020.

Rozdziały w książkach

B. Bossak-Herbst, The multispecies community within the training and housing complex inside the Racetrack Służewiec, from pre-socialist, through socialist, to present-day Warsaw, w: Animals in the city, red. L. Reese, Routledge 2021, s. 152-178.


Publikacje w PCBJ: