Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki (ur. 1 stycznia 1945) – polski genealog, historyk regionalista, leśnik, fotograf i publicysta.

Wywodzi się z rodu przynależnego do herbu Rola. Absolwent Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Warszawie. Wieloletni wiceprezes, a następnie prezes grójeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w Grójcu, wykładowca PTTK. Badacz dziejów regionu, członek Związku Literatów na Mazowszu, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Rosyjskiego Towarzystwa Genealogicznego w Sankt–Petersburgu. Prezes Instytutu Genealogii. Długoletni sportowiec, startujący w biegach maratońskich i triathlonie.

Jest autorem ponad 30 książek, oraz wielu publikacji popularyzujących dzieje Południowego Mazowsza, kilkudziesięciu genealogicznych monografii rodzinnych i kilkuset artykułów prasowych z zakresu historii regionu. Stale współpracujący z kwartalnikiem historycznym Pro Memoria, Kolekcjonerem Włocławskim, Okolicą – Gazetą Południowego Mazowsza i innymi czasopismami. Autor wielu wystaw fotograficznych.

Odznaczony: brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz LOK” (1979), srebrna odznaka Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży (1980), Za zasługi dla PTTK województwa radomskiego (1980), Srebrna Honorowa Odznaka PTTK (1985), brązowy (1988) i srebrny (2014) Medal „Za zasługi dla obronności kraju” (1988), medal Zasłużony Dla Powiatu Grójeckiego (2009), a także Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” (2015). W 2019 otrzymał medal Za Zasługi dla Gminy Grójec, został też laureatem XVI Konkurs na najlepszą książkę, organizowanego przez Związek Literatów na Mazowszu, statuetkę Złotego pióra otrzymał za książkę „Odrzywół. Gród Dobrogosta”. Ponadto wyróżniony tytułem Zasłużony dla gminy Odrzywół (2018). W 2020 został honorowym prezesem Towarzystwa Przyjaciół Grójca. W 2021 ponownie został laureatem Złotego Pióra za Książkę Roku 2020 – Nieznamierowice. Niegdyś miasto. Opowieść subiektywna oraz uhonorowano go tytułem Honorowego Obywatela wsi Nieznamierowice, a także odznaczono go odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2022 po raz trzeci został laureatem Złotego Pióra za książkę Stężycy herbu Rola. Dzieje rodziny w zarysie.

Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki


Publikacje w PCBJ: