Tytuł: Myśli i koncepcje hippologiczne Fryderyka Jurjewicza
Autor: Fryderyk Jurjewicz
Liczba stron: 11
Data publikacji: 1933

Nie publikowany przed 1933 rokiem artykuł Fryderyka Jurjewicza nadesłany Redakcji czasopisma Jeździec i Hodowca, przez Panią Zofię Jurjewiczową. Zawiera liczne poglądy i twierdzenia, które stały się podstawami organizacji hodowli koni w Polsce.

Źródło: Jeździec i Hodowca nr 1, 2, 3, 1933 r.

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.