Film o Wielkiej Rewii Kawalerii na krakowskich Błoniach, jaka odbyła się w 1933 roku oraz o kolejnej, z 2013 roku.