Po kliknięciu linku, zostaną Państwo przeniesieni do publikacji na stronie innej instytucji. Jeżeli nie chcą Państwo opuszczać naszej strony, prosimy o kliknięcie okładki prawym klawiszem myszy i wybranie opcji “Otwórz link/odnośnik w nowej karcie”.

Tytuł: Działania 1 Dywizji Jazdy w ramach Grupy Pościgowej gen. ppor.
Stanisława Hallera (21–30 sierpnia 1920 r.) oraz w czasie boju pod
Komarowem (31 sierpnia 1920 r.)


Autor: Daniel Koreś
Data publikacji: 2013

Tekst chronologicznie obejmuje zarys działań 1 Dywizji Jazdy w momencie przejścia z fazy walk odwrotowych w obronie Lwowa do fazy pościgu za odchodzącą pod rozkazy bolszewickiego Frontu Zachodniego Konarmią wraz z jego kulminacyjnym momentem – bojem pod Komarowem.

źródło: bazhum.muzhp.pl

Kliknij na powyższy przycisk aby przejść do powiązanego wpisu w Projekcie Legendy Polskiego Jeździectwa

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.