Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Tradycje sportów konnych w Polsce do 1939 roku
Autor: Renata Urban
Liczba stron: 396
Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
Data publikacji: Szczecin, 2022

(…) “do recenzji rzadko trafia praca tak dojrzała i dopracowana niemal w każdym szczególe. Taką wartość merytoryczną i formalną ma oceniana monografia, należąca do najlepszych, jakie powstały w ostatnim okresie w naszym kraju. Jedna z najstarszych, uświęconych tradycjom dyscyplin sportowych w Polsce doczekała się obszernego opracowania historycznego, starannego i wyczerpującego w każdym aspekcie rozwoju jeździectwa w Polsce. (…) Warto, aby monografia Renaty Urban dołączyła do grona wydanych prac z dziejów tradycyjnych dyscyplin sportowych w Polsce. Zasługuje na to z kilku powodów. Po pierwsze, ukazuje ważny problem z historycznego punktu widzenia, nawiązujący do tradycji kulturowych Polski, który dotąd nie został odzwierciedlony w monografii. Po wtóre, Autorka z niezwykłą starannością przygotowała tekst do publikacji – to wysoki poziom edytorski, bezpośrednio gotowy do wydania w postaci poważnej monografii. Po trzecie, oceniany tekst ma także walor edukacyjny i może służyć nie tylko jako dzieło naukowe, ale także jako cenne opracowanie dydaktyczne. Po czwarte, wydanie monografii w naturalny sposób zamknie etap badań nad historią jeździectwa w Polsce do 1939 roku i pozwoli opracować dalszy okres rozwoju tej dziedziny. Monografia ma także wymiar międzynarodowy w postaci wkładu do wiedzy europejskiej o polskiej wielowiekowej tradycji sportów konnych.

Z recenzji prof. dra hab. Tomasza Jurka