Opublikowano dzięki uprzejmości Muzeum Książąt Lubomirskich, ZNiO

Tytuł: Aureus Hadriana
Autor: Dr Adam Degler – Dział Numizmatyczny,
Muzeum Książąt Lubomirskich, ZNiO
Liczba stron: 1,5
Data publikacji: 2021

Krótki artykuł o monecie ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich, która została wybita w Rzymie za panowania cesarza Hadriana (117-138 r. po Chr.).

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.