Prędkość wczytywania jest zależna od rozdzielczości skanów oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.


Tytuł: Polska Hodowla koni czystej krwi arabskiej 1918-1939
Autor: Roman Pankiewicz
Liczba stron: 230
Wydawca: Petroniusz Frejlich
Data publikacji: Warszawa, 2002

ISBN:  83-917418-0-X

Dzieło wielkiej wartości historyczno-dydaktycznej zawierające wiadomości o polskiej hodowli koni czystej krwi arabskiej w latach 1918-1939.

Spis treści (przesunięcie +2):

Słowo wstępne – s. 4
Od autora – s. 7

Biała Cerkiew – s. 10
Sławuta – s. 12
Jarczowce – s. 16
PSK Janów Podlaski – s. 19
Gumniska – s. 61
Pełkinie – s. 97
Dzierzbice – s. 111
Bronice – s. 113
Beheń i Deraźne – s. 117
Mordy – s. 127
Breniów – s. 129
Niskołyzy – s. 135
Rentwiny – s. 141
Ujazd – s. 145
Bezmiechowa – s. 159
Prussy – s. 163
Dobużek – s. 167
Wysuczka – s. 173
Widze Łowczyńskie – s. 177
Opłytna – s. 181
Perespa – s. 185
Wodzisław – s. 187
Mirki – s. 191
Kraśnica – s. 195
Zabawa – s. 203
Ornatowice – s. 205

Zakończenie – s. 209
Literatura i źródła – s. 213
Napa Polski okresu międzywojennego – s. 214
Indeks ogierów – s. 217
Tabele – s. 218
Wykaz fotografii – s. 226

Opublikowano za zgodą spadkobierców autora i dzięki uprzejmości Pana Petroniusza Frejlicha.W związku z objętością dokumentu, mogą wystąpić problemy z jego przeglądaniem na urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony).