Opublikowano dzięki uprzejmości spadkobierców autora.

Tytuł: Praca z młodym koniem
Autor: Jan Mickunas
Liczba stron: 55
Wydawnictwo: Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu
Data publikacji: Warszawa, 1987

Kodeks postępowania z młodym koniem sporządzony przez jednego z najzdolniejszych jeźdźców i instruktorów okresu międzywojennego, a także znanego trenera i działacza powojennego jeździectwa polskiego – Jana Mickunasa.

Prędkość wczytywania jest zależna od ilości stron w publikacji oraz prędkości łącza internetowego – prosimy o cierpliwość.